Max 80 km uur! Ambtenaren op de fiets.

Nou fiets, ERockit is de naam van het beestje, volledig aangedreven met menselijke voorstuwingskracht, bereikt ie een maximum snelheid van 80 km per uur. Trainen in de sportschool is niet langer meer nodig. Arnhem-Apeldoorn? Ga op de fiets naar je werk! Het eerste prototype is niet goedkoop: 30.000 euro. Maar goed dan heb je ook wat. En natuurvriendelijk.

Hij ziet er stoer uit.

Hij ziet er stoer uit.

GroenLinks Overbetuwe pleit al jaren dat de gemeente met een serieus fietsenplan komt voor ambternaren. Tegelijkertijd pleit de fractie ervoor om in een proef aan te tonen dat de gezondheidseffecten een effecten om op het welbevinden substantieel zijn. Ondernemers in de gemeente moeten gestimuleerd worden zich hierbij aan te sluiten: Met zijn allen op de fiets. Aan het werk! naar het werk.

Zeker in zon pak

Zeker in zo'n pak

Onderzoek van de Universiteit van Brussel heeft reeds aangetoond dat meer fietsen werkt. Fietsers scoren beter op kracht, uithoudingsvermogen en hebben een hoger welbevinden. Bedrijven en organisaties profiteren ervan doordat het ziekteverzuim daalt en evenals de kosten voor vervoer.

Beter dan dit, toch??

Beter dan dit, toch??

Het rapport “vaker op de fiets” van verkeer en waterstaat bevestigd het bovenstaande met de volgende conclusie: Maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren kunnen positieve effecten hebben op de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het milieu. Een hoger fietsaandeel kan leiden tot minder zware belasting van het stedelijk- en onderliggend wegennet, alhoewel over het effect van fietsmaatregelen op de verkeersafwikkeling nog weinig bekend is. Een toename van het marktaandeel fiets ten koste van de auto leidt tot minder verkeersslachtoffers5 en vervanging van korte
autoverplaatsingen door fietsritten levert een besparing op aan CO2-uitstoot. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is, vaker fietsen heeft een positief effect op de gezondheid. Regelmatige fietsers hebben een betere conditie, zijn weerbaarder tegen ziektes en hebben 50 procent minder kans op een hartaanval. Deze positieve effecten geven voldoende aangrijpingspunten om extra in te zetten op het
stimuleren van het fietsgebruik.

Het vervolg van een dergelijk rapport kan alleen dat een gemeente alles uit de kast trekt om een voorbeeld functie te vervullen voor andere organisaties en bedrijven. Als dat gebeurt met behulp van de ERockit gaat dat ook nog eens gepaard met een hoge verplaatsingssnelheid. Ik stel voor dat de gemeente er éen aanschaft om daarmee te laten zien dat zij haar CO2 verantwoordelijkheid serieus neemt en het beste voor heeft met de gezondheid van haar werknemers. Fietsen wordt Fun. Van fietsen wordt je vrolijk, mag ook. Fietsen is fijn, zo u wilt.

Zelf reis ik nu meer dan een jaar tussen Elst en Apeldoorn met trein en bus. Daarvoor hetzelfde traject 18 maanden met de auto gedaan. Ik zou niet meer terug willen. Je kunt er rustig lezen, nadenken, mijmeren. Als je wilt heb je contact met je medepassagier. Je leert ze op den duur beter kennen dan de buren in de straat. Nieuwe peers worden enthousiast verwelkomt. Reizen in de bus is leuk. Dat het meehelpt voor een groene wereld is mooi meegenomen. Ik zou het niet erg vinden op de fiets te gaan. Met een snelheid van 80 km per uur…..

Alle scooters uitrusten met peilzender

Ik pleit er voor dat vanaf 1 januari 2009 alle scooters verplicht zijn uitgerust met een chip met peilzender. Alle gangen van de scooter kunnen op die manier worden nagegaan. Je hebt ook niet meer het probleem dat de peilzender onklaar kan worden gemaakt. Scooters zonder peilzender zijn zonder meer verdacht en riskeren een boete. Tegelijkertijd is het handig als je je scooter kwijt bent, of als ie wordt gestolen. Zo teruggevonden, het vermindert de criminaliteit.

Mocht de scooter kapot gaan, dan kan de reparateur op de chip automatisch aflezen welke olie in het verleden gebruikt is en welke defecten in het verleden aan de hand zijn geweest.

Op tolwegen kan de scooter automatisch ervoor zorgen dat benodigde bedragen op de juiste wijze worden afgeboekt.

Voor de politie is een scooter met peilzender natuurlijk een bron van informatie, zo kan niet alleen de aanwezigheid van een scooter op een plaats en tijdstip gematched worden met het plaatsvinden van een misdrijf, maar kan ook bepaald worden welke scooters zich regelmatig in elkaars buurt begeven.

Veel scooters in China zijn reeds uitgerust met een RFID chip. In sommige benzinepompen in Nederland kunnen scooters nu reeds m.b.v. een geïmplanteerde chip betalen.

En de privacy vraagt u zich af? Niks aan de hand deze blog gaat alleen maar over scooters en wie heeft er nu een scooter?

Deze wil ik overigens best hebben (klik op afbeelding voor meer info):

Concept Eco Scooter met uitschuifbare zonnepanelen.

Concept Eco Scooter met uitschuifbare zonnepanelen.

Draagvlak Toekomstvisie+, centrumplan Elst

Een visie op de toekomst van Overbetuwe, daarover werd donderdag op een discussie avond in Valburg over gediscussieerd. Het is een open avond, maar er zijn nauwelijks inwoners. Stemkastjes doen het altijd goed op dit soort avonden, maar mijn ervaring is dat om in een discussie verder te komen meer dan dat nodig is. Het bevestigt het conservatieve standpunt en er wordt niet meer op het scherpst van de snede de discussie opgezocht.

Om op mijn vorige blog terug te komen. In Laren (dat vier keer zo klein is) kwamen bij de discussie over de structuurvisie 150 mensen opdagen. In de driekwart jaar dat er in Overbetuwe wordt gewerkt aan de toekomstvisie plus zullen er al met al zo’n 50 mensen van buiten betrokken zijn bij de discussie is mijn inschatting.

Het inspraakdocument vanuit Laren bevat overigens opvallende overeenkomsten met de discussie in onze gemeente over Centrumplan Elst en met name de invulling van de dorpstraat met zijn parkeerbeleid daarom heen. Het is jammer dat een ruimtelijke discussie in een dorpskern zich vaak beperkt tot dit onderwerp. Als we nu eerst zouden gaan kijken naar de plaats van voetgangers en fietsers, leefomgeving voor de bewoners van het gebied, voorzieningen, groeninvulling en winkelinvulling en dan die als kader zouden zien bij het kijken naar de mogelijkheden voor andere verkeerstromen dan zou de discussie waarschijnlijk anders verlopen.

Gezien het bovenstaande is het misschien ook géén toeval dat onze ondernemers (verenigd in de Elster Ondernemers Vereniging EOV) een bezoek aan Laren willen brengen, om daar de situatie te inspecteren. Er zou daar een specifieke invulling zijn voor de winkelstraat. Ik dacht dat we daar tegenwoordig online ook wel achter kunnen komen, maar ik kom niet verder dan wat onduidelijke foto’s op Flickr. Op de valreep kom ik toch nog iets tegen van Larense EOV of is het een commercieel initiatief?. Met alle winkels ook op google maps. Leuk idee voor onze onze ondernemersvereniging? Ach, die hebben ook mooie plaatjes, zie ik al weer. Het is maar waar je voor kiest, wat is je onderscheidend vermogen. Wanneer u de twee sites vergelijkt: Elst of toch Laren?

Typisch toch dat je op zo’n zoektocht een ander stukje van Nederland beter leert kennen. Laren heeft een mooie uitstraling, een bruin café ’t bonte paard. Wat heeft een dorp eigenlijk nog meer nodig:

Een “plein 1945” met een ietswat meerzeggende naam als in ons eigen Elst, ook een jaarlijkse carnavalsoptocht en een biologische markt. Dat laatste is misschien nog wel een goed idee voor de Overbetuwe. Als we dan toch het Laren van Gelderland willen worden, dan maar op die manier. Los van het feit dat er al een Laren in Gelderland bestaat…

Laren in Gelderland.

Op een voorlichtingsbijeenkomst over de begroting van Overbetuwe leerde ik vanavond dat Overbetuwe het Laren van Gelderland is. We hebben per hoofd van de bevolking de grootste reserve van alle gemeenten in Gelderland. Is dat iets om trots op te zijn vraag ik me af. Of betekent het misschien dat we nog heel wat achterstallig onderhoud voor de boeg hebben? Wat is dat voor een gemeente?

Voor de gemakzuchtige, niet te veel eisende, burger is Overbetuwe een uitstekende gemeente. In het onderwijs wordt tegenwoordig gewerkt met profielen. Er zijn vier profielen om te kiezen. Het profiel “economie en maatschappij” past prima bij de Overbetuwe. Het wordt gekozen als je eigenlijk niet weet wat je moet kiezen, maar toch een goede basis wilt hebben. En begrijp me niet verkeerd, jongeren, die dit kiezen komen over het algemeen prima terecht in de maatschappij. “cultuur en maatschappij” komt hier minder tot zijn recht. Alleen leerlingen die een bewuste keuze maken voor dat profiel zullen het ook succesvol afronden. Cultuur is nog een ondergeschoven kindje in Overbetuwe. De twee andere “hardere” richtingen in het onderwijs zijn in deze metafoor niet aan Overbetuwe besteed. Zo’n gemeente dus.

Overbetuwe kan geschetst worden als een gemeente die doet wat ze moet doen, gericht op fysieke groei en op gezinnen met een modaal inkomen en daarboven. Sterke focus op de harde infrastructtuur i.p.v de sociale infrastructuur. Een pragmatische instelling met een raad waar men elkaar nauwelijks aanspreekt op verantwoordelijkheden en politieke visie. We willen toch allemaal hetzelfde? Vanaf 2011 zetten we zo’n 4 miljoen van onze reserve in om structureel zo’n 100.000 euro vrij te maken. Deze actie meegenomen loopt onze reserve de komende vier jaar op met 6 miljoen euro. Onze begroting is zo’n 70 miljoen. Zo’n gemeente dus.

Het gaat om een begroting waar de hondenbelasting voor de tweede keer op een rij niet verhoogd gaat worden. Vorig jaar werd er eigenlijk een verlaging voorgesteld van 9% om de opbrengsten in lijn te houden met de uitgaven. Met steun van GroenLinks werd ervoor gekozen de verlaging niet door te voeren en het beleid te intensiveren. Met als gevolg dat hondenbezitters het komend jaar, naast een energiebox in aanmerking komen voor een hondenbox, waarin alle benodigdheden aanwezig zijn om een hond op een verantwoorde wijze uit te laten. De eerste burger die op de bon wordt gezet omdat zijn hond op ongeoorloofde wijze zijn behoefte doet, moet nog te voorschijn komen. Zo’n gemeente dus.

De Betuwse klei zit in de aderen van de gemeente. Met de groei richting 50.000 inwoners voor ogen, in een economisch tijdsgewricht waar het onduidelijk is hoe de radartjes gaan lopen geeft dat ook kansen.  Weggedrukt moeten tussen Arnhem en Nijmegen kunnen we kiezen welke lijn we willen. Goffert of Gelredome. Rijn of Waal. provinciale decadentie of decadent provincialisme. Maar we hebben ook de stadregio Arnhem-Nijmegen, de hogeschool Arnhem én Nijmegen, het groene gebied tussen Arnhem en Nijmegen en daar zijn we dan weer aangeland bij Overbetuwe met park Lingezegen. Een gemeente tussen twee uitersten, die kiest voor de middenweg. Zo’n gemeente dus.

Een gemeente waar de GroenLinks fractie het verschil kan maken, wanneer ze dat tot doel stelt. Met een verbinding van het behoud van groen, het richten op cultuur, het zicht houden op de menselijke maat. Een gemeente waar ik me voor wil inzetten en waar onze fractie steeds opnieuw weer een bijdrage aan levert. Zo’n gemeente dus.

Here comes the sun


Nee niet de song, maar de uitzending van tegenlicht vanavond bij de VPRO. Ik heb slechts enkele stukjes gezien, maar voldoende om morgen uitzending gemist te gaan bekijken. Of de herhaling om 15:05. Lees het stuk hieronder, kijk en …

wordt blij.

bron van energie

De zon: bron van energie

Onderdeel van het

Thema: Energie in Overvloed
Nieuw thema Tegenlicht seizoen 2008-2009

Zonne-eilanden op zee

Zonne-eilanden op zee

Afkomstig van vpro website:

maandag 20 oktober 2008 21:00 Ned 2
dinsdag 21 oktober 2008 15:05 Ned 2 (Herhaling)

Als het aan de zon ligt hebben we geen energieprobleem. Elk half uur valt er op het aardoppervlak ruimschoots genoeg licht om de hele wereld een JAAR lang van energie te voorzien. We hebben geen energie probleem, we hebben een omzettingsprobleem. Als we in staat zijn het zonlicht op slimme wijze te oogsten dan kunnen we een mondiale energiecrisis voorkomen.

CSP centrales zetten zonlicht om in energie

CSP centrales zetten zonlicht om in energie

Dat klinkt mooi maar dat gaat niet lukken, zo willen scenario’s van verschillende instanties ons doen geloven: Het is te duur; kost te veel ruimte, te veel materiaal; het kost meer energie dan het oplevert; het is nog niet efficiënt genoeg. De scenario’s zien weliswaar allemaal een rol weggelegd voor zonne-energie in de verre toekomst, maar het blijft een marginale speler in het mondiale energiespel.

Zonne-energie centrale in Duitsland.

Zonne-energie centrale in Duitsland.

Tegenlicht ontkracht deze ‘mythes’ en laat zien dat een zonne-economie veel dichterbij is dan we denken. Volgend jaar al rollen er GigaWatts aan zonnecellen van de lopende band. De industrie heeft de technologie onder de knie en de machines staan klaar.

Radicale Duitse overheidsmaatregelen hebben bewezen dat het kan. Dorpsbewoners daar installeren complete zonnecentrales op lege stukken grond. Centrales die leveren aan het net en waar ze aan verdienen. Veel landen volgen het Duitse voorbeeld: De Amerikanen hebben hun Grand Solar Plan en de Franse president Sarkozy heeft het over een Plan Solaire met de landen rond de Middellandse Zee. Volgens de Spaanse elektriciteit producenten worden de oliemaatschappijen links in gehaald. Dus hoezo energiecrisis? De zon komt eraan!

Samenstelling en regie: Rob van Hattum
Regie en research: Gijs Meyer Swantee
Productie: Judith van den Berg
Eindredactie: Jos de Putter/Doke Romeijn

Op zoek naar de lol. Zoek mee.

In veel gemeenten, ook in de gemeente Overbetuwe, zijn jongeren tussen de tien en zestien jaar een ondergeschoven kindje, letterlijk en figuurlijk. Te oud voor de speelveldjes, te jong voor serieuze aandacht als (probleem)groep. Als we niet uitkijken spoelen we het kind met het badwater weg.

Hun leefomgeving wordt steeds saaier, spannende plaatsen i.v.m veiligheid opgeheven. Groenvoorzieningen worden gesnoeid om zicht te houden op wat zich erachter afspeelt. Na de film voor boven de zestien steeds minder gemakkelijk, alcohol, roken en blowen steeds minder een optie. De samenleving wordt repressiever en intoleranter als het gaat om wat van deze groep wordt geaccepteerd. Scholen richten zich steeds meer op hun kerntaken en het behalen van benchmarks. Spontaniteit, creativiteit en diversiteit worden steeds minder gestimuleerd.

Is dit een reëel herkenbaar beeld of een eenzijdige visie gebaseerd op selectief shoppen in onze samenleving? Kan iemand het mij zeggen en wat doen we er aan? Op zoek naar lol, fun, ludic. Zoek mee!!

GroenLinks heeft in zijn nieuwe concept programma van uitgangspunten de volgende wensbeelden en observaties opgenomen als het gaat om kinderen:

  • Het is prettig leven als er in de drukke stad voldoende parken en speelplaatsen zijn voor kinderen.
  • Dat begint bij goed onderwijs dat kinderen opleidt tot vrije en verantwoordelijke burgers die betrokken zijn bij hun omgeving en de wereld en die sterk staan in het leven.
  • In een rijk land als Nederland groeien bovendien nog honderdduizenden kinderen op in armoede en met een sociale achterstand, waardoor zij minder kansen op ontplooiing hebben dan hun bevoorrechte leeftijdsgenootjes.
  • Parken en speelplaatsen voor kinderen krijgen de hoogste prioriteit in de ontwikkeling van onze steden.
  • Het onderwijs wordt zo ingericht dat kinderen en jongeren zich kunnen blijven ontwikkelen.
  • De kinderen van Jan en Aisha gaan naar dezelfde school en maken net zoveel kans op het halen van hun diploma.

Dat klinkt nog niet als ludic, to serious. Laten we met die Parken en speelplaatsen beginnen. In de Volkskrant van afgelopen zaterdag vond ik een voorbeeld dat wat mij betreft richting de positieve kant aanleunt: In Rotterdam heeft een architecten bureau de stad een Wiek Kado gegeven, dat leidt tot Mikado met wieken oftewel de wikado. Een speelplaats gemaakt van de rotoren van oude windturbines.

Wikado

Wikado

Maar zoals een zekere Leonora al aangeeft: “zitten die kinderen hier nu echt op te wachten. Volgens mij zijn die blij met een schobberplek, waar ze vuil kunnen worden, in bomen kunnen klimmen, hutten kunnen bouwen, met water spelen. Geef die kinderen wat pure natuur! en geen strakke “design” speeltuin!”

Wat is fun?

Ik weet nog dat ik als kind door een bijna drooggevallen sloot naar huis marcheerde met de kreet “wij zijn de moddermannen”. Ik weet nog dat ik als tiener met een vriend tussen een berg omgekapte bomen speelde, in mijn herinnering zijn ze twee meter dik. Ik weet nog dat ik in en rondom een oude molen met de jongens en meiden uit de buurt de spannendste avonturen beleefde. Wat weten mijn kinderen over dertig jaar nog?

Aan dit soort “onveilige” situaties, beleven kinderen, lol, fun, ludic. Ik ben op zoek naar meer goede voorbeelden in onze steden en dorpen. (de kinderen in) Overbetuwe heeft er behoefte aan.

Het Supercalifragilisticexpialidocious antwoord.

Musical intermezzo: Fidelity Fiduciary Bank

De afgelopen week met het vallen van de ICESAVE bank in Ijsland moest ik denken aan de film met Julie Andrews – Mary Poppins en dan met name de scene op de bank die zich afspeelt aan het eind van de film. De film is gesitueerd in 1906. Het is een soort van metafoor voor de huidige situatie, lees, luister, kijk en oordeel zelf.

Mr. Dawes Sr, Mr. Banks and Bankers:
If you invest your tuppence
Wisely in the bank
Safe and sound
Soon that tuppence,
Safely invested in the bank,
Will compound

And you’ll achieve that sense of conquest
As your affluence expands
In the hands of the directors
Who invest as propriety demands

You see, Michael, you’ll be part of
Railways through Africa
Dams across the Nile
Fleets of ocean greyhounds
Majestic, self-amortizing canals
Plantations of ripening tea

All from tuppence, prudently
Fruitfully, frugally invested
In the, to be specific,
In the Dawes, Tomes
Mousely, Grubbs
Fidelity Fiduciary Bank!

Now, Michael,
When you deposit tuppence in a bank account
Soon you’ll see
That it blooms into credit of a generous amount
Semiannually
And you’ll achieve that sense of stature
As your influence expands
To the high financial strata
That established credit now commands

You can purchase first and second trust deeds
Think of the foreclosures!
Bonds! Chattels! Dividends! Shares!
Bankruptcies! Debtor sales!

Opportunities!
All manner of private enterprise!
Shipyards! The mercantile!
Collieries! Tanneries!
Incorporations! Amalgamations! Banks!

You see, Michael
Tuppence, patiently, cautiously trustingly invested
In the, to be specific,
In the Dawes, Tomes
Mousely, Grubbs
Fidelity Fiduciary Bank!

De  video van de scene is ook te vinden op youtube:

Helaas is de halve minuut die hierop volgt niet te zien. Nadat Michael Banks heeft geroepen dat zijn geld wordt afgepakt, ontstaat er een run op de bank en de bank moet zijn kas dichtgooien, om niet in de problemen te komen.

Die scene is deels wel te zien in de persiflage van Monte Python:

Naast mij zagen ook anderen deze film als metafoor:

Lucy Kellaway: The supercalifragilistic answer

Steven Jones: Frugally invested in banks

Hun bespiegelingen zijn erg interessant.

%d bloggers liken dit: