Goed nieuws en een prettig gesprek

of was het prettig nieuws en een goed gesprek?

Hoe dan ook, dezer dagen is de behoefte aan goed nieuws waarschijnlijk iets groter dan anders. Dus dan hier het goede nieuws. Voor oude mensen en jonge mensen, voor linkse mensen en rechtse mensen, voor gelovigen en ongelovigen, voor hen met blauwe ogen of met bruine ogen, voor iedereen in Elst of daarbuiten. Aankomende 8 november is het zelfs nationale goednieuws dag, zie de link hieronder:

Geen nieuws zonder goed nieuws http://www.goednieuws.com

De goed nieuws courant http://www.degoednieuwscourant.nl

De nationale goed nieuws dag http://www.goednieuwsdag.nl

Goed nieuws brief http://www.goednieuws.org

Na al dat goede nieuws, staat er ook nog een fractievergadering op het programma.

Vandaag komt de rekenkamercommissie van de gemeente Overbetuwe op bezoek in de fractie. Ook de ChristenUnie is voor deze gelegenheid aanwezig. De rekenkamercommissie doet onafhankelijke onderzoek naar het reilen en zeilen in de gemeente en rapporteert dat aan de gemeenteraad. Ze willen graag horen hoe wij tegen hen aankeken en wat zij het komend jaar moeten oppakken als onderzoeks onderwerp. Het blijkt maar weer hoe verschillende fracties als CU en GL soms elkaar vinden.

Beiden vinden we de aanloopfase naar grote projecten een cruciaal onderwerp. In de aanloopfase zijn er vaak veranderingen in scope, doorlooptijd en kosten van projecten. De aanloopfase kost vaak meer en duurt ook langer als voorzien. Als gemeenteraad krijg je niet goed grip op de veranderingen die in deze fase optreden. Voor de burger is dat nog moeilijker.

Voorbeelden van grote projecten in onze gemeente zijn het centrumplan Heteren, Elst centraal rondom het station, Huis der gemeente (nieuwe gemeentehuis), Centrum Elst (ontwikkelingen rondom dorpstraat, N837, tangentenstructuur, aanpak ontwikkeling Park Lingezegen. Voldoende zou ik zo zeggen en belangrijk genoeg om wel grip op uit te oefenen. Wellicht gaat de rekenkamercommissie bekijken of er iets fout gaat, zo ja wat dat dan is en op welke wijze er iets te verbeteren valt.

Een prettig gesprek. Alweer. Over een jaar zullen we ongeveer het resultaat zien in de vorm van een onderzoeksrapport. Politiek blijft een kwestie van vooruit kijken.

Mensen, een dorp, de stad

Vanavond ben ik onderweg. Terwijl de financiële wereld langzaam aftakelt en mensen in Nederland zich afvragen wat de toekomst gaat brengen ben ik op weg naar één van de kernen van onze gemeente. Vanuit Elst begeef ik me in de auto via een pas aangelegde brede uitvalsweg. Halverwege houdt die brede weg op, om via een normale straat uit te komen in een dorpje in de schaduw van het verrijzende Schuijtgraaf.

De dorpsraad van Driel heeft de politieke partijen uitgenodigd om kennis te maken met de vernieuwde dorpsraad en de nieuwe aanpak die zij voorstaan. Doel is om de vorige dorpsraad, die meer weerstand dan applaus in het dorp opriep, te doen vergeten. Aan het eind van de avond denk ik dat ze dat gaat lukken.

Er zijn meer politieke partijen die aan de oproep van de dorpsraad gehoor hebben gegeven en er hetzelfde belang aan hechten als GroenLinks. Naast mijzelf is er iemand van D66 aanwezig. Ja, er is tegelijkertijd een belangrijke commissie vergadering en ja we hebben al veel bijeenkomsten in onze agenda’s staan en het is ook zeker zo dat als met de griffie was afgestemd een andere avond was gekozen. De vraag is echter of dit alles voldoende is om gemotiveerde groep inwoners terzijde te schuiven.

Ondanks of misschien wel dankzij de afwezigheid van vele anderen heb ik een waardevolle en plezierige avond. Er is in de dorpsraad veel behoefte om meer context te krijgen. Wat is hun rol, wat is de rol van de raad, hoe lopen besluitvormingstrajecten en hoe kunnen ze die beïnvloeden? Het zijn een paar van de vragen die naar voren komen.

Er komen ook belangrijke inhoudelijke punten aan de orde. De bevolking van Heteren vergrijst. Tegelijkertijd is er weinig woningbouw voor deze doelgroep. Dit zorgt ervoor dat ze in hun bestaande woning blijven wonen, het gemiddelde aantal bewoners van een huis dus daalt en de bevolking in kernen terugloopt.

De dorpsraad maakt zich ook zorgen over het behoud van de identiteit van het dorp, zijn positionering t.o.v. Schuytgraaf. Bouwen in de groenzone zou de overgang doen verwateren. Er is enige argwaan t.a.v de gemeente Arnhem.

De N837 komt aan bod en de noodzaak te voorkomen dat een deel van de bevolking wordt afgesloten van Driel. Er is een tweede landbouwsluis noodzakelijk.

Bussen in de dorpstraat zorgen voor een betere bereikbaarheid, maar tegelijkertijd een issue m.b.t. de veiligheid. Dat wordt nog eens versterkt doordat ze samen met schoolkinderen over dezelfde smalle weg richting Elst rijden als waarover ik ben komen aanrijden.

Naast de inhoud bespreken we op bovenstaande punten wie de verantwoordelijkheden zijn op dit soort dossiers, waar invloed moet worden aangewend en op welke momenten. Ik hoor mezelf zaken uitleggen en vind dat eigenlijk best wel verhelderend, voor mijzelf. 🙂

De nieuwe dorpsraad in Driel is nu drie maanden actief. Men is bezig draagvlak te creëren onder de bevolking en weet inmiddels dat het moeilijk is burgers in beweging te brengen (tot het schoonhouden van hun eigen dorp). Vanuit het draagvlak verkent men de wegen om macht te verkrijgen, invloed aan te wenden. Als men er in slaagt hun successen te vieren en verbittering door tegenslagen te voorkomen, gaat dat lukken. Ik heb er vertrouwen in.

Ik rijd terug naar Elst, via dezelfde weg, ik kijk er naar met andere ogen. Weet meer, ben wijzer. Altijd weer een prettig bijeffect van het luisteren naar mensen. Ik parkeer de auto op de oprit en hoor nog net het laatste staartje van het nieuws. New York is met vijf procent in de min gesloten. Ook belangrijk, maar van een heel andere orde.

%d bloggers liken dit: