Verstening rondom Park Lingezegen

Het is me wat. Nog niet alle partijen hebben de intentieovereenkomst ondertekent om mee te doen aan het Park Lingezegen. Het park ligt tussen Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard en moet een groene buffer gaan vormen tegen de verstedelijking. Inmiddels echter vliegen de bouwplannen rondom het gebied ons om de oren. Gelukkig is daartegen ook weerstand. GroenLinks Overbetuwe heeft al een tijd geleden aangegeven dat zij vreest dat het park in de verdrukking komt. Er wordt aan alle kanten geknabbeld aan het Park. Zo heeft Lingewaard aangegeven het park met villa’s te willen bekostigen. Overbetuwe legt nog een tangent aan ten zuiden van het park, die moet natuurlijk bekostigd worden. Nu begint ook de PvdA in Arnhem vragen te stellen. Ze zijn bezorgd over de visie van de gemeente Overbetuwe t.a.v. het gebied. Deels hebben ze boter op hun hoofd. Arnhem wil graag bouwen richting Elst en heeft daartoe een verzoek ingediend bij de gemeenteraad van Overbetuwe. Het ziet er naar uit dat dat plan niet doorgaat. De raad stemt naar verwachting niet in met het opheffen van afspraken over groenzones in het verleden. Daarnaast leven er nog plannen in Arnhem om ten zuiden van Rijkerswoerd richting het park te bouwen. GroenLinks Overbetuwe juicht iedere kritische houding t.a.v. verstening rondom het parkt toe. Consequent zou zijn als de PvdA Arnhem eenzelfde houding aanneemt over de plannen van de gemeente Arnhem.

In onderstaande tekening een schets van het Park

Contouren van het park in regio Arnhem Nijmegen

Contouren van het park in regio Arnhem Nijmegen

Muziek, passie en zin in de toekomst

Je kunt soms de dingen niet zo bedenken van te voren als je ze achteraf ziet gebeuren. Zo’n acht jaar geleden was “Hands” van Jewel het het eerste nummer dat ik op mijn computer beluisterde. Zeven jaar geleden kwam ik via Napster in contact met iemand in Engeland, die me warm maakte voor vele verschillende soorten muziek en me stimuleerde om op internet verder te kijken dan mijn neus lang was. Vandaag had ik na 7 jaar een kort gesprek (chat) met haar omdat ze me had gevonden in facebook. Mijn kennis van en passie voor muziek is in de afgelopen jaren erg versterkt.

Gisteren kwam ik via de GroenLinks site achter het bestaan van GroenLinks radio een radio station dat wordt opgebouwd vanuit het profiel van nu 42 mensen die zich associeren met GroenLinks op Last FM. De voorkeur van GroenLinks radio heeft op dit moment: R.E.M.; Blur; Oasis; Amy MacDonald; Nirvana; Amy Winehouse. Wil je dat veranderen dan kan dat door je aan te melden bij die groep.

Zouden we zo ook ons verkiezingsprogramma kunnen prioriteren? Dat vraag ik me dan af. Op dit moment schalt op mijn koptelefoon voor de tweede keer vanavond “this is the life” voorbij gekozen door mijn persoonlijke radiostation zoals ik dat heb vormgegeven op last.fm. Het heeft mogelijkheden, maar ook ethische vragen. Als op basis van al mijn gedragingen, mijn politieke profiel wordt vastgesteld en ik in groepen wordt ingedeeld van medeburgers die hetzelfde nastreven, hoe zou ik dat dan vinden? Als het gaat om de muziek vind ik het vooralsnog fantastisch! Hoewel de beperkingen ook duidelijk worden nu ook voor de tweede keer “Sandstorm” van Darude voorbij komt. Eén keer is leuk een tweede keer weet ik eigenlijk niet. Op deze manier gaat het een beetje op Sky fm lijken waar alles ook ieder uur voorbij komt.

De mogelijkheden om je te verdiepen in zaken wordt door de nieuwe technologiën versterkt. Via Linked in stelde ik vorige week nog een vraag aan de wereld in het kader van mijn werk bij het Kadaster als informatie manager. Prompt kreeg ik van één van onze partners in het veld een antwoord. Later in de week orienteerde ik me op een bepaald product, kreeg een telefoontje uit India van een after sales medewerker en chatte later die dag over een een aantal eigenschappen van dat product met diezelfde medewerker. De mogelijkheid om overal antwoord op te krijgen, laat je in ieder geval nadenken over de vraag die je het beste kunt stellen en dat is in een politieke context weer erg nuttig. Mijn kennis van en passie voor informatievraagstukken is de afgelopen jaren erg versterkt.

Zoals ik gisteren al aangaf is GroenLinks bezig met zich te orienteren op het nieuwe programma. Via internet kreeg ik al snel inzicht in de discussies die spelen en kan ik bepalen welke positie ik op het congres ga innemen, ieder lid heeft zijn eigen stem op de GroenLinks congressen. Toch was er het “hardcopy” leden blad voor nodig om mij duidelijk te maken op welke manier we ons vanaf nu gaan onderscheiden van de rest. “groei mee” heeft afgedaan, we gaan voor een variant van “vechten voor overmorgen” we hebben “zin in de toekomst”. Een opkomende zon moet dat beeld gaan versterken. Hoe precies dat zien we op 1 november in Utrecht. Ik heb er zin in en zal een zinnige invulling aan het geheel geven. Mijn kennis van en passie voor politiek is in de afgelopen jaren erg versterkt.

GroenLinks eindelijk volwassen

Op 24 november bestaat GroenLinks 18 jaar. Dus vieren we dat op zaterdag 22 november op ons toekomstcongres. Ons programma van uitgangspunten uit 1992 is in het nieuwe millenium toe aan aanpassing. Dus dat wordt opnieuw vastgesteld. Het nieuwe concept definieert 8 prioriteiten voor de komende periode (in mijn eigen woorden):

Een groene wereld

1. In Europa: Aanpakken van handels en landbouw politiek, zodat er meer kansen ontstaan voor ontwikkelingslanden.

2. In Nederland: Meer milieuvriendelijke technologie met gebruik van innovatie om dat te bereiken.

3. Lokaal: Groene omgeving met speelplaatsen voor kinderen.

Een sociaal land

4. Gelijke kansen voor kinderen, door het onderwijs zo is ingericht dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen.

5. Meer mensen aan de slag door bruto loonkosten te verlagen en een meer ontspannen arbeidsmarkt waaraan ieder naar vermogen kan bijdragen.

6. Openbreken van de woningmarkt, waardoor huizen tegen redelijke prijzen en binnen afzienbare tijd beschikbaar komen voor hen die ze nodig hebben.

Een open samenleving

7. Het sterker maken van mensen, door ontmoeting en bespreken van verschillen in een samenleving waarin discriminatie, segregatie en achterstanden worden bestreden

Democratische participatie

8. Mensen meer zeggenschap geven over hun eigen omgeving, waarbij wettelijke drempels die nu nog bestaan worden weggenomen.

Ik herinner me dat ik als tiener had een favoriet jeugdboek had. Het was geschreven door Evert Hartman. “Vechten voor Overmorgen”. Veel van de sfeer die in dat boek aanwezig is, speelt ook in de huidige samenleving. “Vechten voor overmorgen”, het is vandaag de dag nog harder nodig dan eergisteren. Bovenstaande prioriteiten geven aan hoe het er overmorgen uit zou moeten zien, in een world according to GroenLinks.

22 November zullen we de discussie aangaan, maar ik ben er van overtuigd dat dat leidt tot een positieve uitkomst, met inspiratie door transpiratie. GroenLinks leden kunnen zich tot 22 oktober aanmelden. Wacht dus niet te lang. Lid worden kan vandaag nog.

Goed nieuws en een prettig gesprek

of was het prettig nieuws en een goed gesprek?

Hoe dan ook, dezer dagen is de behoefte aan goed nieuws waarschijnlijk iets groter dan anders. Dus dan hier het goede nieuws. Voor oude mensen en jonge mensen, voor linkse mensen en rechtse mensen, voor gelovigen en ongelovigen, voor hen met blauwe ogen of met bruine ogen, voor iedereen in Elst of daarbuiten. Aankomende 8 november is het zelfs nationale goednieuws dag, zie de link hieronder:

Geen nieuws zonder goed nieuws http://www.goednieuws.com

De goed nieuws courant http://www.degoednieuwscourant.nl

De nationale goed nieuws dag http://www.goednieuwsdag.nl

Goed nieuws brief http://www.goednieuws.org

Na al dat goede nieuws, staat er ook nog een fractievergadering op het programma.

Vandaag komt de rekenkamercommissie van de gemeente Overbetuwe op bezoek in de fractie. Ook de ChristenUnie is voor deze gelegenheid aanwezig. De rekenkamercommissie doet onafhankelijke onderzoek naar het reilen en zeilen in de gemeente en rapporteert dat aan de gemeenteraad. Ze willen graag horen hoe wij tegen hen aankeken en wat zij het komend jaar moeten oppakken als onderzoeks onderwerp. Het blijkt maar weer hoe verschillende fracties als CU en GL soms elkaar vinden.

Beiden vinden we de aanloopfase naar grote projecten een cruciaal onderwerp. In de aanloopfase zijn er vaak veranderingen in scope, doorlooptijd en kosten van projecten. De aanloopfase kost vaak meer en duurt ook langer als voorzien. Als gemeenteraad krijg je niet goed grip op de veranderingen die in deze fase optreden. Voor de burger is dat nog moeilijker.

Voorbeelden van grote projecten in onze gemeente zijn het centrumplan Heteren, Elst centraal rondom het station, Huis der gemeente (nieuwe gemeentehuis), Centrum Elst (ontwikkelingen rondom dorpstraat, N837, tangentenstructuur, aanpak ontwikkeling Park Lingezegen. Voldoende zou ik zo zeggen en belangrijk genoeg om wel grip op uit te oefenen. Wellicht gaat de rekenkamercommissie bekijken of er iets fout gaat, zo ja wat dat dan is en op welke wijze er iets te verbeteren valt.

Een prettig gesprek. Alweer. Over een jaar zullen we ongeveer het resultaat zien in de vorm van een onderzoeksrapport. Politiek blijft een kwestie van vooruit kijken.

Mensen, een dorp, de stad

Vanavond ben ik onderweg. Terwijl de financiële wereld langzaam aftakelt en mensen in Nederland zich afvragen wat de toekomst gaat brengen ben ik op weg naar één van de kernen van onze gemeente. Vanuit Elst begeef ik me in de auto via een pas aangelegde brede uitvalsweg. Halverwege houdt die brede weg op, om via een normale straat uit te komen in een dorpje in de schaduw van het verrijzende Schuijtgraaf.

De dorpsraad van Driel heeft de politieke partijen uitgenodigd om kennis te maken met de vernieuwde dorpsraad en de nieuwe aanpak die zij voorstaan. Doel is om de vorige dorpsraad, die meer weerstand dan applaus in het dorp opriep, te doen vergeten. Aan het eind van de avond denk ik dat ze dat gaat lukken.

Er zijn meer politieke partijen die aan de oproep van de dorpsraad gehoor hebben gegeven en er hetzelfde belang aan hechten als GroenLinks. Naast mijzelf is er iemand van D66 aanwezig. Ja, er is tegelijkertijd een belangrijke commissie vergadering en ja we hebben al veel bijeenkomsten in onze agenda’s staan en het is ook zeker zo dat als met de griffie was afgestemd een andere avond was gekozen. De vraag is echter of dit alles voldoende is om gemotiveerde groep inwoners terzijde te schuiven.

Ondanks of misschien wel dankzij de afwezigheid van vele anderen heb ik een waardevolle en plezierige avond. Er is in de dorpsraad veel behoefte om meer context te krijgen. Wat is hun rol, wat is de rol van de raad, hoe lopen besluitvormingstrajecten en hoe kunnen ze die beïnvloeden? Het zijn een paar van de vragen die naar voren komen.

Er komen ook belangrijke inhoudelijke punten aan de orde. De bevolking van Heteren vergrijst. Tegelijkertijd is er weinig woningbouw voor deze doelgroep. Dit zorgt ervoor dat ze in hun bestaande woning blijven wonen, het gemiddelde aantal bewoners van een huis dus daalt en de bevolking in kernen terugloopt.

De dorpsraad maakt zich ook zorgen over het behoud van de identiteit van het dorp, zijn positionering t.o.v. Schuytgraaf. Bouwen in de groenzone zou de overgang doen verwateren. Er is enige argwaan t.a.v de gemeente Arnhem.

De N837 komt aan bod en de noodzaak te voorkomen dat een deel van de bevolking wordt afgesloten van Driel. Er is een tweede landbouwsluis noodzakelijk.

Bussen in de dorpstraat zorgen voor een betere bereikbaarheid, maar tegelijkertijd een issue m.b.t. de veiligheid. Dat wordt nog eens versterkt doordat ze samen met schoolkinderen over dezelfde smalle weg richting Elst rijden als waarover ik ben komen aanrijden.

Naast de inhoud bespreken we op bovenstaande punten wie de verantwoordelijkheden zijn op dit soort dossiers, waar invloed moet worden aangewend en op welke momenten. Ik hoor mezelf zaken uitleggen en vind dat eigenlijk best wel verhelderend, voor mijzelf. 🙂

De nieuwe dorpsraad in Driel is nu drie maanden actief. Men is bezig draagvlak te creëren onder de bevolking en weet inmiddels dat het moeilijk is burgers in beweging te brengen (tot het schoonhouden van hun eigen dorp). Vanuit het draagvlak verkent men de wegen om macht te verkrijgen, invloed aan te wenden. Als men er in slaagt hun successen te vieren en verbittering door tegenslagen te voorkomen, gaat dat lukken. Ik heb er vertrouwen in.

Ik rijd terug naar Elst, via dezelfde weg, ik kijk er naar met andere ogen. Weet meer, ben wijzer. Altijd weer een prettig bijeffect van het luisteren naar mensen. Ik parkeer de auto op de oprit en hoor nog net het laatste staartje van het nieuws. New York is met vijf procent in de min gesloten. Ook belangrijk, maar van een heel andere orde.

%d bloggers liken dit: