Klimaat, stijging zeespiegel en NAP

Oud nieuws zul je zeggen. Het gaat me dan ook niet om de desastreuze gevolgen van de klimaatverandering voor de stijging van de zeespiegel met als gevolg: Amersfoort aan Zee. Nee, het gaat me om de foute beeldvorming die hierdoor soms ontstaat. Het Actuele Hoogtebestand Nederland kan helpen om de feiten goed op een rij te krijgen.

Op onderstaande kaarten wordt duidelijk wat er met Nederland gebeurt als de zeespiegel stijgt én je de dijken wegdenkt. Er is dus te zien welk deel van Nederland zich onder het niveau van de gestegen zee bevind. Achtereenvolgens stijging zeespiegel met 0,00 m; 0,85 m; 1,50 m; 2,50 m; 6,00 m en 60,00 m.

ahn_0_nap1 ahn_85cm_nap

ahn_150cm_napahn_250cm_napahn_6m_nap ahn_60m_nap

Amersfoort aan Zee ontstaat al zonder dat er sprake is van een zeespiegel stijging. Verder zie je dat het verschil tussen 1 m zeespiegel stijging met 6 m niet zo bijster groot is. Eigenlijk bevestigd één en ander wat we eigenlijk als wisten: Zonder dijken staat dit land onder water.Dat is in strijd met wat veel kaarten en toepassingen laten zien en het effect op Nederland wordt daarmee overdreven.

De laatste kaart maakt duidelijk dat als er een nieuwe zondvloed komt en we willen niet naar Limburg dat je dan vooral koers moet zetten richting Apeldoorn. In Overbetuwe houden we het gelukkig lang droog, dus hebben we tijd om ons zorgen te maken over de rest van de wereld, daar waar het klimaat echt impact heeft en waar men door ons toedoen steeds weer 2 stappen terug moet doen in de Echternach processie.

Wie bestuurt de wereld?

Een interessante vraag die vanuit verschillende perspectieven te beantwoorden is. Het antwoord is voor mij niet eenduidig te geven, eigenlijk het doel van de vraag ook niet direct. Als je weet wie de wereld bestuurt, kan je daar gaan vragen of het op een andere manier kan. Wellicht kun je invloed uitoefenen.

Ik kwam erop in een gesprek met Lena, mijn dochter van 7. (nou ja bijna dan)

Voor de gemeente Overbetuwe is de vraag eenvoudig. De gemeente wordt bestuurd door het college van burgemeester en wethouders met als voorzitter burgemeester Liesbeth Tuijnman. Gecontroleerd door de gemeenteraad.

Ook voor Nederland is de vraag nog te beantwoorden. Nederland wordt bestuurd door de regering, met als voorzitter van de ministerraad, de minister-president Jan-Peter Balkenende. Gecontroleerd door het parlement.

Onderstaand model geeft de situatie goed weer:

besturingsmodel van Nederland

besturingsmodel van Nederland

Mijn dochter begrijpt deze plaat nog niet helemaal. Vervelender was dat we de haar vraag nog moesten beantwoorden.

Voor de wereld wordt de vraag dus lastiger. Wie bestuurt de wereld? Wie helpt me daarbij?

Voor éen keer neem ik een poll op:

%d bloggers liken dit: