1000 hits. Het nut van een weblog.

Gisteravond was ik boos. Nu ben ik weer blij. Toevallig wist ik het moment van de 1000 hits vast te leggen.

Voor eeuwig vastgelegd

Voor eeuwig vastgelegd

Het is een start, sinds 3 weken ben ik nu weer bezig. Het gaat goed, ik vind inspiratie, soms wat transpiratie, als je meer reageert wordt het makkelijker. Mij helpt het in ieder geval bij het structureren van gedachten. Je komt op je onderzoek naar zaken allerlei interessante informatie tegen, waar je het bestaan niet van vermoedde. Ik kan het iedereen aanraden. Voor mijn politieke werk geeft het een enorme betrokkenheid.

Op naar de 10.000.

Pure emotie

Ken je dat? Die avonden dat er een commissie agenda gepland staat, waarvan je denkt eitje, kat in het bakkie. 20.00 uur starten en om 21.30 uur weer thuis? Vergeet het maar, iedere politicus weet: als je dat gevoel hebt, ga er dan maar eens echt voor zitten. Zo ook vanavond in de commissie Burger van de gemeente Overbetuwe.

Er stonden drie onderwerpen op de agenda:

  • Evaluatie peuterspeelzaalwerk 2007
  • Gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid
  • Nota kampeerbeleid overbetuwe

Ik zie je denken: eitje, kat in het bakkie. Niet dus.

Evaluatie peuterspeelzaalwerk

Evaluatie peuterspeelzaalwerk

Het begon er al mee dat we 20 mensen (uniek voor een commissie in onze gemeente) op de publieke tribune hadden zitten en vier insprekers op het eerste agendapunt. Insprekers op een evaluatie dat was nieuw voor mij. Het bleek dat de betrokkenen op de één of andere manier de indruk hadden gekregen dat het peuterspeelzaalwerk onder druk staat. En dat met een gemeente met de hoogste reserve in de provincie Gelderland.

Om een lang verhaal kort te maken, het begon met het rechtzetten van mispercepties bij de publieke tribune, vervolgde met een inbreng van de commissie op hoofd- en bijzaken (zoals altijd) en het eindigde een half uur later met een meerderheid in de commissie die vond dat bij een evaluatie géén inhoudelijke discussie over de toekomstige richting hoorde, wat er voor zorgde dat er met de Wethouder géén afspraken konden worden gemaakt over het uitwerken van acties om het beleid bij te sturen. Het agendapunt werd met meerderheid van stemmen afgerond. Ik had het even gehad, met die commissie.

Wanneer politiek tot gemakzucht vervalt, de angst voor discussie zorgt dat mensen de mond wordt gesnoerd, zijn we op het randje aangeland van de democatie. Het klinkt demagogisch en dat is het misschien ook. Deze blog is dan ook alleen maar bedoeld om mijn gram te halen: Pure emotie.

Hoe definiëren we een evaluatie. Daar gaat de voorzitter zich samen met de Griffie over buigen. Ik zal ze een handje helpen:

In Belgie doen ze het zo in een handleiding beleid p41: Hoe evalueren? Het is niet alleen van belang na te gaan of de indicatoren een groen of rood licht aangeven t.o.v de vooropgestelde effecten of verwachtingen. Nu moet een discussie volgen welk gevolg zal worden gegeven aan deze vaststellingen en welke acties zullen worden ondernomen. We wisten al: de belgen doen het beter.

Belgen doen het beter

Belgen doen het beter

Effection heeft het over het volgende: Evaluatie – het effect van mijn keuzes: In fase vier worden de beleidseffecten geëvalueerd. Hierbij gaat het om de vaststelling in hoeverre de beleidsdoelstellingen zijn behaald, op welke punten nog kan worden bijgestuurd en in hoeverre burgers en andere betrokkenen tevreden zijn over het gevoerde beleid.

De evaluatiegroep (zij kunnen het weten) zegt het volgende: In de meeste gevallen wordt beleid of de uitvoering van een programma achteraf geëvalueerd. De evaluatie is daarbij een middel om intern of extern verantwoording af te leggen en een leermoment te creëren voor voorzetting of wijziging van beleid.

Sleutelwoorden: welke acties, bijgestuurd, wijziging.

Arrest my case!!

Natuurlijk, ook ik maak fouten, leg tijdens de schorsing mijn mede commissieleden beweegreden in de mond, die aannames waren, die op drijfzand zijn gebaseerd in een poging hun gedrag te verklaren: Pure emotie. Maar ik doe aan zelfevaluatie, kijk naar wat ik deed, zet acties uit en beloof richting de toekomst: Ik zal dat nooit meer doen. Nu jullie nog.

%d bloggers liken dit: