TBS kliniek Zetten revisited.

En weer was het aan de orde in de politieke arena. Op de agenda van de commissie GFZ stond een raadsbesluit die het resultaat zou hebben dat de gemeente Overbetuwe zijn medewerking aan de bouw van de TBS kliniek zou opzeggen. Technisch gezien heet het dat de gemeenteraad het besluit neemt “geen medewerking te verlenen aan het opstarten van een procedure ex artikel 19, eerste lid WRO voor realisatie van het FPC ‘De Lingeburght’.”

Om dat te kunnen doen had de gemeenteraad voor de zomer het delegeren van de bevoegheid aan het college ongedaan gemaakt. Dat kon omdat dit één van de laatste procedures was die onder de oude Wet Ruimtelijke Ordening valt. En het was nodig omdat het toch wel de raad zelf zou moeten zijn om de rechtskracht van het besluit te verstevigen. En misschien ook wel een beetje omdat het college van B&W niet echt zin had dit zelf te initiëren.

Na mijn vorige blog over dit onderwerp die werd geschreven na aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter, werden andere partijen stuk voor stuk over de streep getrokken. Eerst D66, later volgende VVD, CDA en tenslotte Gemeenten Belangen Overbetuwe (GBO). Daarmee was het draagvlak voor de TBS kliniek weg. Alleen de PvdA als grote partij steunde de komst van de kliniek nog. Op weg naar de verkiezingen van 2010 een dappere en consequente keuze.

Tbs Kliniek Zetten

Tbs Kliniek Zetten

GroenLinks is in Overbetuwe vanaf het begin aan kritisch geweest op de wijze waarop het proces werd aangepakt, gezamenlijke brieven vanuit de politiek richting de bevolking hebben wij bijvoorbeeld nooit ondertekend. Daarnaast werden de plannen t.a.v. de Lingeburcht zo onduidelijk dat dat voldoende was voor ons om oppositie tegen de plannen te blijven voeren. Steeds zijn we blijven uitspreken dat we het TBS systeem volledig ondersteunen.

locatie TBS Kliniek Zetten

locatie TBS Kliniek Zetten

De vraag blijft hangen waarom het college niet al in 2007 heeft gezien dat het discutabel zou zijn of de plannen binnen het bestemmingsplan gerealiseerd zouden kunnen worden. Na het voeren van een goede discussie zou dan het besluit hebben kunnen vallen om al dan niet het huidige besluit aan de raad voor te leggen en eventueel een artikel 19.1 procedure in gang te zetten.  Vanuit de positie van het college was de kans van slagen groter geweest, vanuit GroenLinks gezien was de discussie zuiverder gevoerd.

Aan het eind van de maand zal de raad het bovenstaande besluit bekrachtigen. Het college zal daarna het besluit nemen dat de bezwaren die zijn voorgelegd aan de bezwarencommissie, gegrond worden verklaard. Ergo: De TBS kliniek past niet binnen het bestemmingsplan. Het is dan aan de initiatief nemers om voor de rechter te betogen dat hun plannen wel passen.

Gezien het feit dat op een technisch detail (hoogte van de ommuring) de plannen dat niet doen, lijkt me de kans van slagen erg klein.

En daarmee komen we tot de essentie. Dit dossier levert alleen verliezers. De bewoners van Zetten hebben er de afgelopen drie jaar alleen maar voor gezorgd dat iets er niet komt. Die energie hadden ze liever aan iets anders besteed. De initiatiefnemers vanuit de Heldring stichting hebben gestreden voor iets wat uiteindelijk niet wordt gerealiseerd. Ook een verspilling aan energie dus. De raad van de gemeente Overbetuwe heeft in een proces gezeten, waar ze voor hun gevoel nauwelijks sturing aan konden geven. Laten we in hemelsnaam gaan kijken hoe dit soort trajecten in de toekomst anders gaan doen. GroenLinks Overbetuwe staat open voor suggesties.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: