Bezuinigingen van tafel!?

De gemeenteraad van Overbetuwe gaat zich scharen achter het voorstel om cultuur en klimaat in 2010 te sparen. Het voorstel is door GroenLinks in elkaar gezet en wordt door een grote meerderheid van de andere politieke partijen onderschreven. Resultaat is dat dit jaar geformuleerd beleid volgend jaar kan worden uitgevoerd en niet te maken krijgt met een korting van €100.000 .

nextnature_sixies2_1st_ave_machine

Culmaat of Klituur

Het college van B&W had de maatregelen genomen omdat het beleid na de kadernota in mei was aangenomen en het ook zonder dat bedrag mogelijk zou zijn om het beleid te realiseren. Een meerderheid van de raad is het met GroenLinks eens dat dit een arbitraire keuze is van het college, dat prioriteit van beleid niet wordt bepaald door de volgorde van goedkeuren en het cultuur en het klimaatbeleid volgend jaar met kracht uit de startblokken moet komen.

Dat lijkt atypisch in deze tijd van opdoemende tekorten. Zonder maatregelen loopt de begroting van Overbetuwe in 2013 aan tegen een tekort van €3.000.000 euro op een budget van ongeveer 70 miljoen. En dan is daar nog géén rekening gehouden met de maatregelen die vanaf 2012 worden verwacht om het gemeentefonds met 20% terug te brengen, wat een extra taakstelling van 6 miljoen euro met zich mee gaat brengen. Een bijna onmogelijke taak nu veel uitvoerend beleid via decentralisatie bij de gemeente is terecht gekomen.

nextnature_sixies_1st_ave_machine

Klituur of Culmaat!

Vooralsnog is GroenLinks tevreden dat Klimaat en Cultuur in Overbetuwe prioriteit krijgen en dat daar brede steun voor is.  Dat geeft vertrouwen richting de gemeenteraadsverkiezingen en de periode daarna. Volgend jaar is nog steeds sprake van een overschot.

Dinsdag dan zit ik met collega raadslid bij het jaarlijkse ritueel van de begrotingsbehandeling. Ritueel omdat er vaak veel wordt gesproken, maar weinig gezegd. Met 2 amendementen en vooralsnog 7 moties is de stof tot discussie ook nog beperkt.  Ook atypisch zo voor de gemeenteraadsverkiezingen, of zal de zending van maandag ons nog gaan verrassen?

Lokale partij zet Kieswijzer op Twitter

Vanaf nu is de Overbetuwse kieswijzer, ook ontsloten via twitter. De kieswijzer is een lokale weblog waar het politieke nieuws in Overbetuwe een plek krijgt. Burgers kunnen zich zo oriënteren op de lokale politiek en zich een mening vormen rondom te verkiezingen. Nu dus ook op Twitter.

Persoonlijk had ik het even gemist, maar zo zie je maar weer dat een update via de Gelderlander je helpt weer in de picture te komen. De kieswijzer is een initiatief van de lokale partij Gemeente Belangen Overbetuwe (GBO) en al sinds mei dit jaar in de lucht. Goed initiatief zou ik zeggen zolang ze tenminste waarmaakt wat het pretendeert: een onafhankelijk positie innemen in de lokale politiek. Tot nu toe lijkt dat te lukken. Al ontbreekt er één en ander van GroenLinks maar dat ligt vast aan onszelf en daar gaan we dus verandering in brengen.

Nog een maand of vijf dan is het zover, 150 dagen las ik van de week ergens. Op 23 november stelt GroenLinks Overbetuwe zijn verkiezingsprogramma vast en de kandidatenlijst. Het wordt een spannende periode. Ik verheug me erop.

Vechten tegen windmolens

Don Quichotte ging hen voor, maar nu hebben ook inwoners van het buurtschap Reeth de handschoen opgepakt en zijn ze in verzet gekomen tegen de plaatsing van windmolens langs de A15 bij Oosterhout. Het gaat om een voorgenomen plan van de gemeente Overbetuwe.

Windmolens zijn reeds tientallen jaren omstreden en zullen dat wel nog een tijdje blijven. Veel zaken worden ter discussie gesteld: effectiviteit, gevaar voor vogels, beschikbaarheid van wind, bijdrage aan het totaal, ruimte beslag. Er zijn hier boeken over volgeschreven, voor en tegen. Ik zal daar verder niet op in gaan.

Persoonlijk kies ik voor windenergie ook in Overbetuwe. We zijn te afhankelijk van fossiele brandstoffen, waarvan het gebruik eindig is en wat bijdraagt aan de extra uitstoot van CO2. Windmolens dragen bij die afhankelijkheid te verminderen. Verder is het zo dat zonder investeren in Wind-energie, onderzoek naar effectievere methoden niet of nauwelijk van de grond komt. Nederland loopt ver achter in haar keuze voor wind-energie als je kijkt naar Duitsland of Denemarken. Dat is voor onze economie een gemiste kans.

Hebben de inwoners van Reeth dan helemaal géén punt? Niet als het gaat om de slagschaduw van de molens, daarover zijn afspraken gemaakt, worden metingen uitgevoerd en worden de molens stil gezet als normen worden  overschreden. Ook niet als het gaat om de hoogte van de molens. Zover ik lees is de meest effectieve hoogte in Nederland in het binnenland zo’n 90-100 m. Bij het neerzetten van de maximale hoogte zal rekening zijn gehouden met de hoogte van de draaiende delen van de molen.

Het feit dat de publiciteit wordt gezocht en verzet wordt georganiseerd is misschien hun belangrijkste punt. Daaruit blijkt dat ze onvoldoende meegenomen zijn in het proces, ze zich buitengesloten voelen en het idee hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd. Elders worden windmolens aangelegd met daarin participatie van omwonenden die dan logischerwijze ook meedelen in de winst. Dat helpt als compensatie tegenover de ervaren nadelen. Goede voorlichting lijkt gezien de argumenten die in het artikel genoemd worden ook te ontbreken. De gemeente Overbetuwe moet ook hier zoals zo vaak, meer aandacht aan besteden.

Anderen zullen beargumenteren dat wat je ook doet bewoners t.o.v. “negatieve” ontwikkelingen in hun woonomgeving altijd verzet zullen plegen. Dat is voor mij géén goed startpunt voor de discussie. GroenLinks heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel, juist ook op die onderwerpen waar we achter staan.

2012, het jaar nul

Hoe lang hebben we nog op deze aarde? Volgens een eeuwenoud volk uit Mexico niet lang meer. De Maya’s voorspelden een grote verandering in 2012: Het jaar Nul. Niemand weet wat er gaat gebeuren. Dat is de intro die de AVRO geeft bij hun nieuwe jeugdserie: 2012, het jaar nul. Het is een opvolging van gebeurtenissen die mij deze blog doet schrijven.

Het begon allemaal 23 jaar geleden, ik was 17 en moest bij geschiedenis een scriptie schrijven. In die tijd was ik erg geïnteresseerd, in Atlantis, ideeën van von Daniken, de Maya’s, pyramides. De boeken in bibliotheken over dit onderwerp waren voor mij niet veilig en ik schreef een scriptie waarbij mijn docent zich moet hebben afgevraagd waar ik het allemaal vandaan haalde. Het was nog eens wat anders dan “Karel de Grote”.

Het verhaal ligt nog wel ergens boven op zolder, de precieze stelling die ik onderbouwde weet ik niet meer, maar ik weet wel dat ik de periode rondom de kruisraketten, een discussie die toen actueel was, plaatste in het ligt van een cyclus van kalenders, van volken zoals de Maya. Ik herinner me nog de mooie paddestoelenwolk die ik achter de tekst projecteerde. De wereld kwam op me af en ik probeerde hem een plaats te geven.

23 jaar bleef het stil, tot begin dit jaar. Ik kwam in contact met iemand die het had over nieuwetijdskinderen, kinderen van het licht en aanverwante zaken. Ik probeerde me te oriënteren zocht her en der op internet en kwam er achter dat er veel, heel veel, over dit onderwerp te vinden is.

Maya Kalender

Verder deed ik mee aan een training van informatiemanagers bij de overheid, waarin in één van de koffiebreaks iemand de stelling poneerde dat de tijd steeds sneller ging. Ik probeerde nog de discussie aan te gaan dat dat als je wat jonger bent, altijd het geval lijkt, en dat met internet e.d. de omloopsnelheid van informatie sterk verkort is. Maar het werd me duidelijk dat ze wat anders bedoelde toen ze aangaf dat wat nu weken duurt over een jaar een kwestie is van dagen, en toen ze het had over het aanbreken van de nieuwe tijd, was een link met mijn eerdere ervaring snel gelegd.

De volgende ervaring was deze week toen ik naar de Reünie zat te kijken. Eén van de klasgenoten, ongeveer van mijn leeftijd, was wel heel bijzonder, na een leven als adviseur had hij nu zijn baan opgegeven en leefde nu met zijn gezin van wat hij had. Hij hoopte dat ie het uit kon zingen tot 28 oktober 2011 (de meesten gaan overigens uit van 21 december 2012), de dag dat de nieuwe tijd zou aanbreken en we allemaal in liefde verder zouden leven en geld géén rol meer zou spelen. Zijn jonge  kinderen gaven hem nu het voordeel van de twijfel. Maar dat was duidelijk sterke twijfel, eigenlijk dachten ze dat ie kierewiet was.

En nu is daar dus de spannende jeugdserie van de AVRO, die inspeelt op dit idee. Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat dit een breed thema wordt in de media.

Ontwikkeling van het bewustzijn vanuit de Maya Kalender.

Ontwikkeling van het bewustzijn vanuit de Maya Kalender.

Voor mijzelf is het onduidelijk welke betekenis ik aan dit alles moet hechten. Eenmaal getriggerd door een onderwerp is het logisch dat het je vaker opvalt en in die zin géén toeval. De verhalen van mensen net die ene keer met de trein reizen en direct tegen vertraging oplopen zijn ook talrijk. Dat is het zelfde mechanisme.  Het heeft met informatie filtering te maken.

Wat me wel verbaasd is de totaal verschillende contexten waarin zich deze ideeën naar buiten kwamen. Zelf heb ik het idee dat het tijdperk waarin we leven wel een bijzondere is, van de kruisrakketten, via de val van de muur, naar 9/11 als het om internationale politiek gaat. De verschillende crises op dit moment, op het vlak van voedsel, economie en energie. De kracht van informatie die mensen met elkaar verbind én tegen elkaar opzet. Ik weet echter niet als ik in de tijd van opkomst van film, auto en industrialisatie in het era tussen de twee wereldoorlogen, niet hetzelfde had ervaren.

Het aantal lezers van deze blog en hun reacties zal me een indicatie geven over de populariteit van dit onderwerp. Ik ben benieuwd of het zal leiden tot nieuwe inzichten. Is het pseudo wetenschap waar mensen in onzekere tijden een houvast in proberen te vinden of is het meer dan dat? Om het nog maar eens anders te formuleren: Is dit denkkader een oplossing voor stress, met als middel een meer intuïtieve benadering van ons handelen, of een reactie op stress die ons een reden geeft om gemotiveerd uit te stappen en niet meer mee te doen?

Een interessante blog over de subjectieve waarneming van tijd en ruimte: Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Interessant is hoewel de blog daar niet over gaat in één van de reacties wordt verwezen naar 2012: De mayan calendar comes North. En een startpunt voor wie zich er verder in wil verdiepen.

Een mooi vormgeven website is http://www.tweeduizendtwaalf.nl/

De werkelijkheid haalt je al weer in voordat je je er goed en wel in verdiept hebt. Ik had het hierboven over dat het een breed thema wordt in de media. Had daarbij nog niet aan Hollywood gedacht. In november wordt er een klassieke rampenfilm gelanceerd, met John Cusack in de hoofdrol: 2012. (link naar de trailer van de film)

Update 26 oktober 2009: Vanavond in het journaal: maya kalender verkeerd geïnterpreteerd (en 28 andere nieuwsbronnen in google), pas over driehonderd jaar is het jaar nul aangebroken. Als het journaal zich gedwongen voelt een nuance aan te brengen, wat betekent dat dan voor de gekte? Wordt vervolgd.

Overigens besteedde NOS Headlines er twee jaar geleden al een item aan, met 35 reacties. Kijk voor meer informatie ook bij DaanSpeak, het nieuws achter het nieuws.

November drugsmaand.

November heeft al allerlei functies gehad. “maand van de” heiligen, spiritualiteit, wereldmuziek, internationale solidariteit en nog veel meer.

In het verlengde van het bovenstaande is het dan ook niet vreemd dat in de regio Arnhem Nijmegen  gemeenten November nu uitroepen tot drugsmaand.

Ik kan me er van alles bij voorstellen: Een wiet proeverij op “het plein” voor het gemeentehuis in Elst, excursie naar de Vlaamse Gas in Nijmegen, bezoek aan de drugsboot in Arnhem (oh is die inmiddels weg? Jammer, gaf in ieder geval mooie beelden). Eindelijk dus eens een progressief initiatief vanuit de regio!  De rotary brengt een bezoekje aan Curacao om te kijken hoe ze het daar doen en zo is na november iedereen een stuk wijzer en lichter in het hoofd. Een goede voorbereiding op de zware december maand.

Nu even zonder gekheid, aandacht voor drugsmisbruik is belangrijk, de activiteiten die zijn gepland klinken interessant: een drugsshow, interactief theater op middelbare scholen en cursussen ‘nee zeggen tegen groepsdruk’. Verder krijgen de ouders van kinderen onder de zestien die drugs in hun bezit hebben een brief thuis.

Toch roept de grote aandacht voor de negatieve gedragingen van jongeren een dubbel gevoel bij me op. Drugs, alcohol, vandalisme, bestrijding, rondhangen, overlast. Het zijn allemaal woorden die steeds vaker met jongeren worden verbonden. We zien jongeren meer en meer als ‘een probleem’ en dat roept weerstand bij me op,  daar wil ik me tegen verzetten.

Overbetuwe is een gemeente met veel jongeren en dat zal door de voortdurende woningbouw ook nog wel een tijd zo blijven. Bij het inrichten van de gemeente moeten goed aandacht hebben voor wat jongeren willen. Zo mogelijk moeten we initiatieven die ze nemen ondersteunen. Ze via hun eigen kanalen benaderen en bevragen en dan ook laten zien dat je werkelijk wat met hun ideeen doet. De dorpsraad van Heteren schijnt op hyves al wat ervaring, hiermee te hebben, misschien een goed initatief om gemeentebreed op te pakken. JongerenDenktankOverbetuwe.hyves.nl?

Het is bijna november. Als schorpioen associeer ik zelf de maand november met ouder worden. Met name 19 november is daarin een cruciale dag. Het is ook de maand dat veel gemeentelijke begrotingen weer worden vastgesteld. Het is een maand waar in doorgepakt moet worden. Dat ga ik doen.

%d bloggers liken dit: