Krakers uit Zetten!

Na anderhalf jaar is het zover. Krakers zijn uit het pand aan de dorpstraat in Zetten gehaald. Op dezelfde dag als het politieke debat in de Wanmolen aldaar plaatsvond. Toeval? Misschien wel misschien niet. Wat moeten de politiek hier nu van leren? Eerst wat meer informatie.

Het was daar een echt een crimineel zooitje. Om de Gelderlander te citeren: Het gaat om twee meisjes van 16 en 17 en een 18-jarige jongen, allen uit Zetten; een 14-jarige jongen, een 22-jarige man en een 23-jarige vrouw en een 48-jarige man, allen uit Herveld en een 16-jarige jongen uit Hemmen.

Deze mensen zijn aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Sluit de politie meer aanhoudingen ooit uit?

Nog zo’n zin: In het pand werd wiet aangetroffen. Dit wil natuurlijk nog helemaal niet zeggen dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Iedereen mag zelf drie wietplanten hebben als je met zijn vieren bent zijn dat er dus 12. Verder mag je een bepaalde hoeveelheid wiet in je bezit hebben voor eigen gebruik, zonder dat dat strafbaar is.

Bij een bezoek dat ik een half jaar geleden aan het pand bracht, bleek dat het huis bewoond werd door jongeren, een tikkeltje alternatief, heel goed aanspreekbaar en begaan met de omgeving. Een verhaal heeft altijd twee kanten. Aan de achterkant van het pand heeft de ontwikkelaar vervuilde grond afgegraven wat een plas van 20 bij 10 tot gevolg heeft gehad. Wat daar in ronddrijft ziet er niet best uit.

Voor de buurt was het kraakpand natuurlijk een doorn in het oog. Een  is een smet op de buurt en dan soms was er sprak van lawaai overlast. Maar de huidige situatie na de ontruiming zal voor veel bewoners ook niet de ideale situatie zijn.

Het lijkt er veel op dat het vermeende druggebruik een gezochte aanleiding is geweest om het pand te ontruimen. Ik kan dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Dat moet blijken uit het nader onderzoek. Verwacht dat het merendeel van de aangehouden personen diezelfde avond alweer vrolijk rondliep en verder géén gevolgen zal ondervinden.

Inmiddels is duidelijk dat in Zetten meerdere bewoonbare panden al langer leeg staan. Tijd voor actie. Van de eigenaren, van de gemeente en van de inwoners van Zetten. Anders is het wachten op de volgende kraakactie.

Doortrekking A73: een brug te ver?

Noordelijke tak betuwelijn, doortrekking A15, tweede stadsbrug Nijmegen, verbreding A50, aanleg N837, trambaan Nijmegen-Arnhem, aanleg betuws bedrijven park, spoor overslag punt. Het gebied tussen Arnhem en Nijmegen krijgt het nog zwaar te verduren. Sinds deze week staat de doortrekking van de A73 weer in dat rijtje. In de Nijmeegse politiek lijkt er draagvlak. Laat dit nu net het gebied zijn waar ik en 50.000 anderen nu wonen.

De lobby werkt goed: behoefte aan woningbouw is groot (nieuwe woningen) in het gebied, die mensen moeten er dan ook wel kunnen werken (op nieuwe bedrijventerreinen) en natuurlijk moeten er dan meer mogelijkheden komen om de mobiliteit (nieuwe wegen) op peil te houden. Anders willen de mensen er niet wonen. En als mensen er niet willen komen wonen kunnen we al die plannen niet financieren. Een redenering gericht op groei.

Het doet me denken aan het verhaal van die Betuwse fruitboer, die een kleine boomgaard bezat. Hij verdiende genoeg en kon een groot deel van de dag op een stoel in zijn boomgaard zitten om te genieten van zijn kinderen die daar rondliepen. Om een dag kwam er een fabrieksdirecteur die aangaf dat de fruitboer moest uitbreiden. Waarom vroeg de fruitboer? De directeur antwoordde: Ik kan je fruit ook gebruiken voor appelmoes, als je uitbreidt kun je personeel aannemen, veel geld verdienen, waardoor je uiteindelijk een voorman aanneemt die je al het werk uit handen neemt zodat je van je rust kunt genieten. De fruitboer dacht even na en zei toen: Maar is dat niet precies wat ik nu al doe?

Feiten zijn anders: Veel kantoorpanden staan leeg, revitalisering van bestaande bedrijventerreinen kan veel plaats vrijmaken om bedrijven te vestigen. Veel woningen staan op dit moment leeg en na 2025 loopt de behoefte aan bedrijventerreinen en huizen structureel terug. Veel investering worden afgeschreven in 30 jaar en de vraag is of de huidige geplande investeringen niet een brug te ver zijn.

Als de lobby om dit gebied met meer bedrijven, bewoners en wegen te vullen succesvol wordt, leidt dat  tot meer leegstand en krimp op andere plaatsen. Als de lobby is gebaseerd op wishfull thinking zitten we straks in de gebied met leegstand, vervallen bedrijventerreinen en leegstaande kantoren.

Ik schat zelf dat risico vrij groot in. Daarom moet er een verandering van denken tot stand worden gebracht. Niet meer denken in grote woonwijken, grote bedrijventerreinen en kantoorcomplexen zoals dat nu nog steeds het geval is. Van kwantiteit naar kwaliteit. De financiële ruimte die er nu nog is gebruiken voor kwalitatieve verbeteringen in het gebied, zodat dit gebied in de toekomst inhoudelijk aantrekkelijk blijft voor mensen om zich te vestigen en zo krimp te voorkomen.

%d bloggers liken dit: