These times they are a-changing

Peter, Paul en Mary zongen er al eens over, evenals een ander bekend persoon. In de afgelopen week zie ik een aantal van die signalen. Een artikel in de Gelderlander over inspraak tav lagere snelheidlimiet A325 leidt niet tot de verwachte reacties met protesten t.a.v. de geplande verlaging, maar integendeel. Men maakte zich op de website vooral kwaad over de mogelijkheid van inspraak bij een terechte verlaging van 120 naar 100 km. Natuurlijk werd daarbij het kosten argument wel weer gebruikt.

Best veel groen al....

De geuite angst dat met deze inspraak de snelheidsverlaging waarschijnlijk niet door zou gaan is gebaseerd op een foutief beeld van inspraak in ons landje. Inspraak leidt maar zelden tot grote veranderingen in voorgenomen plannen. Inspraak is bedoeld om scherpe randjes en niet onderkende situaties uit plannen mee te nemen. Soms komen historische perspectieven/afspraken naar boven waar nog géén rekening mee was gehouden. Dat is inspraak in het merendeel van de besluiten die op provinciaal en gemeentelijk niveau worden genomen.

In het geval van het provinciale besluit om de snelheid op de A325 te verlagen is het mijns inziens een formaliteit. Ik kan me nauwelijks voorstellen welke onderbouwde inspraakreactie tot bijstelling van de plannen zal leiden.

Campagne voor stadssingel

De verdere afbouw van de snelheid richting 60 km per/uur zal pas plaatsvinden na 2020 wanneer de A325 zal worden omgevormd tot een stadssingel tussen Arnhem en Nijmegen.

Dat het denken over kwaliteit van samenleving en de plek van vervoersmiddelen daarbinnen verder ook de goede weg op gaat, blijkt uit diezelfde site van de Gelderlander. Onder het kopje “autoluw” in pol wordt de volgende stelling voorgelegd: Het centrum van Huissen moet worden afgesloten voor auto’s. Na 610 stemmen deelt 71% van de stemmers deze stelling. Zou mooi zijn als er zo’n zelfde steun is ten aanzien van de dorpsstraat in Elst. Misschien kunnen mijn kinderen dan ooit op een veilige manier daar zelfstandig doorheen rijden.

Ik blijf een optimist. En de tijden? die veranderen altijd weer.

%d bloggers liken dit: