Klimaatbeleid Overbetuwe: erop of eronder!

klimaatoverbetuweOp 1 december beslist de gemeenteraad van Overbetuwe over de ambities voor het klimaatbeleid. Er zijn vier scenario’s uitgewerkt (26MB groot) om te komen tot een energieneutrale gemeente, te bereiken ergens tussen 2030 en de tweede helft van deze eeuw. GroenLinks wil de CO2-uitstoot vóór 2035 tot bijna nul terugbrengen. Hanno Krijgsman, gemeenteraadslid van GroenLinks in Overbetuwe, betoogt hieronder dat om dit besluit breed gedragen te krijgen er nog wel wat water door de rivieren moet stromen. De coalitie moet de uitgestoken hand van de voltallige oppositie aanvaarden.

Aan de vooravond van de klimaatconferentie in Parijs wordt de urgentie voor het nemen van verregaande maatregelen om te CO2-uitstoot drastisch terug te dringen steeds duidelijker. Als er te weinig gebeurt, zullen niet alleen grote delen van de wereld onleefbaar worden doorklimaat derdewereld droogte en te hoge temperaturen, maar zal ook Nederland grote gevolgen ondervinden. Het KNMI gaf onlangs voor het klimaat code oranje af: zonder extra maatregelen zullen de waterproblemen onbeheersbaar worden. Om de temperatuurstijging te beperken tot een veilige twee graden moet de CO2 uitstoot fors omlaag. Voor Nederland betekent dit dat de economie over 25 jaar zo duurzaam moet zijn, dat er geen CO2-uitstoot meer is.

De Overbetuwse politiek voelde al in 2009 deze urgentie heel goed en stelde duidelijke, haalbare en realistische klimaatdoelen. In een 73-puntenplan werden de eerste stappen beschreven om het doel van een klimaatneutrale gemeente in 2030 te bereiken en deze lijst moest voortdurend met nieuwe ideeën worden aangevuld. Hier stokte echter het beleid, want aanvullende maatregelen bleven uit.
Voor het College van B&W is dit nu reden om te concluderen dat de doelen uit 2009 niet realistisch en niet haalbaar meer zouden zijn. Volgens het College moeten de doelen daarom nu naar beneden worden bijgesteld, in plaats van aanvullende maatregelen te nemen om de doelen alsnog te behalen. Het is alsof de arbeidsinspectie bij bedrijven, die de normen voor gevaarlijke stoffen op de werkvloer overschrijden, geen boetes uitschrijft, maar de normen versoepeld.
Hiermee negeert het College de urgentie van het klimaatprobleem, dat vraagt om snelle en drastische maatregelen. Kansen zijn er genoeg: de Betuwse Energie Coöperatie wil grootschalige energieprojecten en wil een gemeentebreed duurzaamheidsakkoord; woningcorporaties willen hun huizen isoleren; ondernemers staan in de rij om energiebesparende maatregelen uit te voeren en vormen duurzame energieopwekking te realiseren; het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat slimme investeringen nú de extra kosten van maatregelen in de toekomst voorkomt die de gevolgen van klimaatverandering moeten opvangen.

Opvallend is dat op een raadsconferentie eerder dit jaar individuele raadsleden afkomstig uit álle politieke partijen aangaven dat zij ook graag een snellere terugdringing van CO2 willen dan het College van B&W nu voorstelt (energieneutraal in 2050). Er is dus draagvlak binnen de Overbe-tuwse politiek om de CO2-uitstoot richting nul te krijgen ergens tussen 2030 en 2035.
Om dit draagvlak te verzilveren is het nodig dat coalitie- én

schaduw heenstappen

Politieke partijen moeten over hun schaduw heenstappen

oppositiepartijen over hun schaduw heen stappen en gezamenlijk vóór stevig klimaatbeleid te kiezen. Alle oppositiepartijen van links tot rechts hebben dit gedaan door gezamenlijk een amendement in te dienen voor meer ambitie. Er rust dus een grote verantwoordelijkheid op de coalitiepartijen om nu hun bijdrage te leveren: bij het groene D66, dat milieu en klimaat hoog in het vaandel heeft staan, en bij het CDA, dat rentmeesterschap belangrijk vindt. Want anders dreigt een effectief klimaatbeleid slachtoffer te worden van politiek gekrakeel, terwijl Overbetuwe een drastische terugdringing van CO2 juist vanwege haar ligging tussen de grote rivieren het hardste nodig heeft.

 

Aan de slag

Het zou een tweet kunnen zijn toch maak ik er een blog van: Ik voel een soort van urgentie en heb het gevoel dat ik te weinig tijd heb. Aan de slag dus.

15 minuten later: Terwijl ik zoekende ben komt op spotify het volgende lied voorbij:

Ook te vinden op youtube

Ik dacht na, ik dacht na, ik dacht na
Ik dacht na, ik dacht na, ik dacht na
ik dacht naderhand dat ik misschien te veel had nagedacht
een conclusie die al zo vaak getrokken was
maar waar ik me blijkbaar niet al te veel van aangetrokken had
want ik dacht na, ik dacht na, ik dacht na
compleet van de wereld en vergeten waar ik was

als ik eens wist dat bijna iedereen hetzelfde mist
als ik eens wist dat
bijna iedereen
hetzelfde mist
als ik eens wist dat bijna iedereen zo is

ik zat stil, ik zat stil, ik zat stil
ik zat stil, ik zat stil, ik zat stil
stiekum hoopte ik dat alles plotseling
vanzelf zou gaan
dat iemand anders voor me op zou staan
en aan de slag zou gaan
een idee dat blijkbaar niet uit mijn gedachten is te slaan

want ik zit stil, ik zit stil, ik zit stil
compleet van de wereld en vergeten wat ik wil
als ik eens wist dat bijna iedereen hetzelfde
mist als ik eens wist dat
bijna iedereen
hetzelfde mist als ik eens wist dat
bijna iedereen hetzelfde is als ik, dat bijna
iedereen hetzelfde is

aaaheeeh

Wat als ik ooit een datingservice nodig heb?

Ik hoop niet dat het op de korte termijn gebeurt. Ik ben tevreden met mijn leven, mijn lief en mijn drie meiden. Maar wat doe je als het wel gebeurt? Op welk moment doe je de stap naar een dating service en hoe gaat dat dan in zijn werk? Een voorproefje.

“Goedendag meneer Langeveld. U heeft gekozen voor de kwalitatieve aanpak van onze partnerservice. Deze gaat verder dan uw profiel zelf beschikbaar maken op internet of sterker nog alleen uw foto en swipen maar. Dat tijdperk hebben wij definitief achter ons gelaten”

“Ja mijn aandacht werd getrokken door uw website. U onderscheid drie categorieën. Ik kan mezelf er niet zo goed in plaatsen. Kunt u er iets meer over vertellen?”

“Eigenlijk zijn het er vier, maar daarover later meer. En ja het zijn mooie categorieën, we vinden vast de plek waar u thuishoort. De eerste is voor avonturiers. Die het leven nemen zoals het komt. Ervaringen sterken hen vinden ze. Voorspelbaarheid is de dood in de pot. De tweede groep is voor mensen met de behoefte aan kwaliteit en mooie dingen. Tegenslag is niet erg, maar als je dat kan voorkomen is dat gewenst. De derde groep heeft oog voor de toekomst en die van hun kinderen, ook op de lange termijn. Zij hebben een samenleving voor ogen waar leed en verdriet wordt verminderd.”

“Eigenlijk voel ik me in alle drie de groepen wel thuis. Wat nu?

“U zou het kunnen laten afhangen van de investering die u wilt doen. Voor groep 3 is het inschrijfgeld €5.000,-, voor groep 2 €2.500,- en voor groep 1 €500,-.

“Ah! Vanwaar de verschillen?”

“Bij groep 3 stellen we een genetisch profiel van u op. Alleen als u géén genetische defecten heeft kunt deelnemen. In groep 2 doen we dat ook, maar mag u ook met defecten deelnemen. We maken wel een genmatch met mogelijke partners om te zien of eventuele kinderen risico’s lopen. Bij groep 1 krijgt u alleen een afstammingsprofiel, géén medisch. U kunt dat delen. De ervaring leert dat als u dat niet doet, partners géén afspraak met u zullen maken.”

“Nou zeg, dat is wat u zei een ‘ander tijdperk’. U had nog een vierde groep? Misschien is die wat voor mij?”

“Ja die is experimenteel. Een speciale groep maar met uw bruine haardos komt u er zowiezo niet voor in aanmerking. Het is een groep voor mensen met blond haar en blauwe ogen. We gaan dit nog uitbreiden, met de nieuwe inzichten uit de wetenschap.”

Ik stapte wat beduusd naar buiten. Duidelijk was dat ik niet meegegaan was met mijn tijd en ergens vergeten had na te denken over de keuzes die de samenleving aan het maken was. Waar was het misgegaan?

Naschrift: Op zaterdag 10 mei publiceerde NRC Next een artikel op de wetenschapspagina’s (4/5): “De beste genen van jezelf en je partner”. Dit was drie weken nadat ik met mijn zwager die melkveehouder is, een gesprek voerde over wat de gevolgen zouden zijn als we mogelijkheden en ontwikkelingen bij melkvee (zoals Semex die bijvoorbeeld verzorgt) zouden doortrekken naar de mens. In de discussie werd duidelijk dat dit leidt tot lastige dilemma’s waar we als samenleving niet zomaar een antwoord op hebben.

 

 

Tegenlicht: Power to the people.

Sinds de verkiezingen is het een lastige periode geweest voor GroenLinks. En om eerlijk te zijn: daarvoor in de campagnetijd ook. En dan maakt de uitzending van tegenlicht van vanavond duidelijk waar je het voor doet. En dat voelt goed. Dat voelt meer dan goed. Dat voelt super!

Mijn tijdlijn op twitter @mickellangeveld explodeerde met mensen die hetzelfde voelden. Zaterdag bij de uitzending van onze inmiddels beroemde partijraad had ik ook al dat gevoel. Twitter geeft je de mogelijkheid te delen met elkaar, waar je voorheen mee rond bleef lopen. Je kunt relativeren en elkaar een hart onder de riem steken. En dat is mooi. Eigenlijk is nauwelijks voorstelbaar hoe je dat vijf jaar geleden beleeft zou hebben, dit soort vervelende gebeurtenissen.

Maar terug naar het onderwerp, hoewel twitter daar natuurlijk een exponent van is. De uitzending vanavond van tegenlicht laat zien dat er op een andere manier wordt omgegaan met vraagstukken in deze samenleving. Bij GroenLinks zitten mensen die op creatieve wijze nieuwe wegen vinden. Op die manier draagt GroenLinks bij aan het anders inrichten van Nederland. Onze leden zijn mensen die helpen bij het behalen van resultaat. Onze wethouders en raadsleden zijn er dagelijks mee bezig.

Hebben wij het patent op deze ontwikkeling? Nee zeker niet! Maar we dragen graag bij aan het mogelijk maken van energiecorporaties, nieuwe wegen voor zelfstandige professionals en het opzetten van netwerken tussen mensen.

Deze beweging is géén politieke beweging en moet ook niet zo worden benoemd. Ze heeft wel de politiek nodig. En dat is waar onze politici op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau te voorschijn komen. Politiek is noodzakelijk om de drempels én obstakels die mensen tegenkomen omver te blazen, zodat deze ontwikkeling zich in volle kracht kan voortzetten. Om initiatieven te steunen met kleinere of grotere bijdragen, om als katalysator te werken. Je ondersteunt initiatieven die een klein theatertje mogelijk maken of natuur en milieu educatie een impuls geven. Je helpt een beetje, maar brengt daardoor veel tot stand.

power to the peopleMocht je hierdoor besluiten GroenLinks weer op je vizier te krijgen dan ben je welkom.  En jij ook.      en jij……  en misschien komt het zelfs wel zover dat je in 2014 weer op ons stemt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Samen Sterk. Samen aan het werk. Je begrijpt mijn campagne is begonnen. Ik moet dit keer vroeg starten. Dat neem je me vast niet kwalijk.

De volgende stap: Doen!

Het valt me de laatste tijd steeds meer op en je ziet het ook in discussies die over informatieuitwisseling gaan terugkomen. Als Youp roept dat we het zo niet meer willen en Jan daar op reageert dat de vrijblijvendheid daarvan gratuit is en voorstelt om op eerste kerstdag 14.00 uur met zijn allen in actie te komen.  De aanleiding voor deze gedachtenwisseling was een krant die besloot iets te doen. Een Belgische krant geeft een mooi overzicht van:  Het spanningsveld tussen denken, roepen en doen.

Ook persoonlijk vraag ik me vaak af, als ik wat lees, wat informatie nu voor mij betekent en of ik er wat mee kan in de dagelijkse praktijk. Soms kan ik er wat mee, maar vaak ook niet. En dan heb ik het niet over de noodzakelijke social talk die op twitter gelukkig ook voorbij komt. Ik moet zeggen dat het opzuigen van informatie en ideeën een stimulerend effect heeft en smaakt naar meer. Richard Dawkins beschreef al eens het mechanisme van memen, informatie paradigma’s, die net als genen muteren tot sterkere idee constructen.

Wat is de volgende stap? Het uitwisselen van informatie en meningen en van meningen die als informatie worden gepresenteerd is door nieuwe communicatiemiddelen tot een hoogtepunt genaderd.  Niemand hoeft meer op een onderwerp dat hem interesseert verstoken te blijven van wat er op dat punt in de wereld plaatsvindt. Hoe verder?

TEDx Amsterdam heeft op dit punt zichzelf al vernieuwd. Vanuit “Ideas worth spreading” is een nieuwe categorie ontwikkeld “Ideas worth doing”.  Met een winddrinker in de woestijn van Somaliland tot gevolg. Van idee naar realisatie in een jaar tijd.  Of het een gouden idee is moet nog blijken, maar een start is er. Het is tekenend voor het huidige tijdperk dat veel politici nog niet door hebben dat de manier waarop je de maatschappij veranderd anders is dan tien jaar geleden en platforms als TEDx niet of nauwelijks kennen.

We moeten ons dus naast het uitwisselen van informatie ook gaan bezig houden met de volgende stap: Doen! Wie bouwt het middel dat nodig is om basis van ideeën, “social” actieplannen te maken, te communiceren, brainstormen, pressie te zetten, mensen aan te spreken en dingen te organiseren: Kortom Doen! Of is het er al? En hoeven we er alleen nog naar te verwijzen, te retweeten, aan te moedigen en te verbeteren? Laat me dat dan even weten!

Ondertussen laat ik mezelf natuurlijk niet tegenhouden door het ontbreken ervan om dingen te doen. Persoonlijk doel: meer energie in doen, naast het uitwisselen. Binnenkort meer. Of misschien ook niet. Dan ben ik dingen aan het doen. 🙂

BYD: Build Your Dreams

Wat een geweldige naam om je bedrijf mee op te richten: Bouw(t) je Dromen. Dat spreekt direct tot de verbeelding. Je moet die dromen dan wel waar kunnen maken, maar vooralsnog lijkt BYD aardig op weg.

Zelf had ik nog nooit bewust van het bedrijf gehoord tot dat ik vanochtend de Spectrum bijlage van de Gelderlander opensloeg op pagina 11 een artikel van Remko Tanis.

Eerste volledige electrische auto van byd

BYD is een bouwer van accu’s, maar komt inmiddels ook de markt op met zogenoemde Electrical Vehicles (EV). Het is de eerste producent van volledig electrische auto’s en wil in 2025 de grootste autofabrikant zijn. Er rijden nu al auto’s rond die een range hebben van 800 km en in 10 minuten oplaadbaar zijn. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 10 fabrieken in China, India en Oost-europa. In mei 2009 werkten er 130.000 (!) mensen, werkend aan gewone, hybride en EV auto’s. Oprichter is Wang Chuan Fu. Hij staat ergens rond 550 in de Forbes lijst van invloedrijke personen. Ik had er dus nog nooit van gehoord.

Vergelijking electrische en verbrandingsmotor

Vergelijking electrische en verbrandingsmotor

Verwachtingen van de mogelijkheden van EV zijn verschillend. EV heeft voordelen en nadelen tov de gewone verbrandingsmotor. Men noemt 10% marktpenetratie in 2020 waarvan 5% volledig electrisch. China zal daarbij sneller groeien dan de VS. Veel hangt af van de infrastructuur en de vooruitgang van de technische mogelijkheden. De infrastructuur van oplaadpunten is daarbij van cruciaal belang.

Daarmee kan ik dan ook de link maken met de lokale politiek in Overbetuwe. Landelijke afspraken zijn er al lang: 10.000 den oplaadpunten zouden in 2012 gerealiseerd zijn. Ook in de regio Arnhem Nijmegen. In de praktijk zie je dat de oplaadpunten voor electrische fietsen en scooters en ov chipkaarten sneller tot stand komen. Daarbij lijkt mee te spelen dat het onduidelijk wat in de toekomst de boventoon gaat voeren: electrisch, waterstof en/of aardgas. Interessante discussie om me later nog eens in te verdiepen.

Warren Buffet gelooft in deze droom. Hij heeft fors geïnvesteerd in deze technologie en bezocht begin oktober Shenzhen om zich op de hoogte te stellen van de actuele ontwikkelingen.

De manier waarop ze zichzelf verkopen? Zie het filmpje hieronder:

Interessant is ook nog dit recente geluidsfragment: http://mispricing.blogspot.com/2010/11/how-chinese-electric-cars-will-rise-to.html

en de conceptcar van aptera (reserveer nu die van jou op de website 🙂 )

Concept car van Aptera

Concept car van Aptera

Top100 invloedrijke vrouwen op twitter in Nederland

Nederland is in de ban van top 100 invloedrijke vrouwen. Dacht eens te onderzoeken hoe dat op twitter zit. Invloedrijk is natuurlijk op allerlei manieren te definiëren, vooralsnog koos ik voor het aantal volgers.

Onderstaande lijst heb ik zo zorgvuldig mogelijk proberen samen te stellen. Het is een startpunt. Vanaf nu moet crowdsourcing haar verbeteren. Dus sta je er niet op en wil je er wel op staan (of andersom) laat me dat dan even weten via een twitterberichtje @mickellangeveld

De lijst is #nutteloosnoodzakelijk en neem hem dan ook niet te serieus. Geeft wel inzicht wie zich in een grote aantrekkingskracht op twitter begeeft.

Aanpassing van de lijst volgt regelmatig onregelmatig.

Laatste aanpassing: 20-10-2010 21.34 uur

Nr Naam twitternaam Volgers Beroep
1 Femke Halsema FemkeHalsema 98078 politica
2 carice van houten caricevhouten 55861 actrice
3 Doutzen Kroes MissDK 53279 mode
4 Claudia de Breij claudiadebreij 34810 cabaratiere
5 Ilse DeLange IlseDeLange 30779 zangeres
6 Nicolette van Dam NicoletteVanDam 28116 presentatrice
7 Georgina Verbaan Gverbaan 27423 actrice
8 Sara Kroos KroosSara 25815 cabaratiere
9 Martice.etsy & apple martice 20270 ondernemer
10 Halina Rijn halinarijn 17137 actrice
11 anouk anoukisback 16470 musikant
12 Miss Montreal MissMontreal 16024 zangeres
13 Victoria vkoblenko 15995 actrice
14 Sylvia Witteman sylviawitteman 14633 journalist
15 Caro Emerald caroemarald 14241 zangeres
16 floortje dessing floortjedessing 13413 presentatrice
17 Annette Gerritsen AnnetteGerrit 12273 sporter
18 Heleen van Royen heleenvanroyen 12236 schrijfster
19 Mei Li Vos meilivos 11787 politica
20 Christina Curry chrissiecurry 10674 zangeres
21 Dominique v.d. Heyde DominiqueHeyde 10043 journalist
22 Jeanine Hennis JeanineHennis 9068 politica
23 Marianne Thieme mariannethieme 8479 politica
24 Barbara Barend barbarabarend 8335 presentatrice
25 Sanne Vogel SanneVogel 7763 actrice
26 Neelie Kroes NeelieKroesEU 7465 politica
27 Sophie in ’t Veld SophieintVeld 7328 politica
28 Petra de Boevere slijterijmeisje 7105 ondernemer
29 Candy Dulfer candydulfer 6899 musikant
30 puur puur 6522 social media
31 Mabel van Oranje MabelvanOranje 6296 ondernemer
32 Kirsten Verdel locuta 6256 social media
33 Ineke van Gent inekevangent 5928 politica
34 Angela Groothuizen Angelagroothuiz 5895 zangeres
35 Fiona Hering FionaHering 5848 mode
36 Babette van Veen babettevanveen 5704 zangeres
37 Sabine Uitslag SabineUitslag 5579 politica
38 Kathleen Ferrier KGFerrier 5476 politica
39 Mariette Hamer mariettehamer 5156 politica
40 Mirjam Sterk MirjamSterk 4997 politica
41 Lara Rense Laradio 4943 journalist
42 Heleen van Lier heleenvanlier 4932 journalist
43 Marianne Vos marianne_vos 4810 sporter
44 Mira Ahles mira_ah 4581 ondernemer
45 Fatima Elatik FatimaElatik 4427 politica
46 MargrietvanderLinden Mrsvanderlinden 4374 journalist
47 Saskia Noort saskianoort 4311 schrijfster
48 Monique Burgerhof moniquebhof 3928 ondernemer
49 Lia van Bekhoven LiavanBekhoven 3828 journalist
50 Lucille Werner LucilleWerner 3683 presentatrice
51 sharon dijksma sharon_dijksma 3575 politica
52 Marlies Dekkers marliesdekkers 3553 mode
53 Trijntje Oosterhuis Trijntje_O 3473 zangeres
54 Naima Azough naimaazough 3427 politica
55 Cécile Narinx elleeditor 3384 journalist
56 Marietje Schaake MarietjeD66 3345 politica
57 wouke van scherrenbu woukevscherrenb 3279 journalist
58 lenettevandongen lenettevdongen 3248 cabaratiere
59 MarjaVanBijsterveldt VanBijsterveldt 3174 politica
60 Pia Dijkstra piadijkstra 3082 politica
61 Lisa Portengen LisaPortengen 3025 ondernemer
62 Ireen Wust Ireenw 2948 sporter
63 Lieke Lamb liekelamb 2823 social media
64 Fleur Agema FleurAgema 2811 politica
65 Judith Sargentini judithineuropa 2761 politica
66 Laurine van Riessen LaurinnevRiessen 2593 sporter
67 Marie-Claire spotgirl 2505 journalist
68 Anita de Horde anitadehorde 2358 persvoorlichter
69 janneke vreugdenhil wateetjanneke 2315 schrijfster
70 Liesbeth v Tongeren GroenLiesbeth 2284 politica
71 Ebru Umar umarebru 2228 journalist
72 Michaella Krajicek MissKrajicek 2208 sporter
73 Hanna Verboom HannaVerboom 2115 actrice
74 Lea Bouwmeester LeaBouwmeester 2053 politica
75 Gerda Verburg GerdaVerburg 2041 politica
76 Suzanne Unck suzanneunck 2040 coach/trainer
77 Hanna Bervoets HannaBervoets 1979 schrijfster
78 maria genova genova2 1941 journalist
79 astridislief astridislief 1912 radiomaker
80 Fabienne de Vries Fabiennedevries 1901 presentatrice
81 Marjolein Kampschreur mkampschreur 1892 social media
82 helma nepperus helmanepperus 1846 politica
83 lonneke Engel lonnekeengel 1823 mode
84 Jolanda Sap jolandasap 1817 politica
85 Kathalijne Buitenweg kathalijne 1807 onderzoeker
86 Ineke Dezentjé Inekedezentje 1776 politica
87 Elle van Rijn ellevanrijn 1762 schrijfster
88 Daphne Deckers daphnedeckers 1730 bnr
89 Marcia Nieuwenhuis m_nieuwenhuis 1707 journalist
90 Martine de Ridder martinederidder 1640 social media
91 Saskia Dekkers saskiadekkers 1636 journalist
92 Annette Teeuwen AnnetteTeeuwen 1627 social media
93 jelkavanhouten jelkavanhouten 1626 actrice
94 Renske de Greef renskedegreef 1556 schrijfster
95 Ranomi Kromowidjojo ranomikromo 1540 sporter
96 Esther Ouwehand estherouwehand 1526 politica
97 AnneSpapensHamminga PastoorPoncke 1477 social media
98 Wassila Hachchi WassilaHachchi 1476 politica
99 Aisha Hunkar AishaHunkar 1468 ondernemer
100 Pietstra Pietstra 1460 social media

Herkenbare tegenstrijdigheden

Eergisteren gaf ik in mijn blog aan dat ik de gemeente Overbetuwe ga volgen op de volgende passage in het college-akkoord:

“Uitgangspunt is het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving. De gemeente kan nog duidelijker een positieve grondhouding aannemen bij het zoeken naar mogelijkheden om deze initiatieven te ondersteunen. “

Vandaag lezen we in de Gelderlander dat Gerard Slot van de Renkumse stichting Democratisch Onderwijs De Vallei een poging waagt om een nieuwe school in Overbetuwe op te zetten.

“Overbetuwe zegt bewijzen te mis­sen waaruit blijkt dat Slot bevoegd is om als aanvrager op te treden.

Slot dacht na gesprekken met de gemeente dat alles duidelijk was. Hij hoopt dat de fout kan worden hersteld. „Ik denk dat hier om de hete brij heen wordt gedraaid. “

Misschien is het de halve waarheid die in de krant verhaald wordt, maar dit klinkt wel érg paarse krokodil.  En gezien de trackrecord van de gemeente wel heel herkenbaar.

Toch nog even kijken wat dat nou voor een school is.

Het stichtingsbestuur beheert op dit moment één school in Renkum: School voor natuurlijk leren De Vallei. De school is een gewone basisschool met subsidie van de overheid met een bijzondere onderwijskundige visie. Voor de buitenstaander heeft het veel gelijkenis met de Iederwijsscholen die enige jaren geleden in zwang waren. Ook in Elst was toen aan de rijksweg Noord een kleine Iederwijs school te vinden. Na negatieve publiciteit zijn veel Iederwijsscholen gestopt of omgevormd.

Pas begin 2010 heeft de school de Vallei het predicaat “democratisch onderwijs” geadopteerd en is de stichting met de huidige naam ontstaan. Democratisch onderwijs is een stroming in het onderwijs die zich baseert op de ideeën van Jaacov Hecht, die in 1987 de eerste school in Israël heeft opgezet.

Lees meer over democratisch onderwijs in Jacco’s blog.

Zie ook de informatie op wikipedia over democratisch onderwijs.

Of de website van democratisch onderwijs: http://www.democratischescholen.nl/

In het bovenstaande spreek ik géén mening uit over dit type onderwijs. Wel vind ik het vreemd, dat de gemeente negatief lijkt te staan tegenover mensen die iets proberen toe te voegen aan het aanbod van scholen in onze gemeente. Overbetuwe heeft 23 basisscholen binnen haar grenzen: 6 openbare, 8 katholieke, 4 christelijke, 3 protestants christelijke, een interconfessionele en een ZMOK school.

Tijd voor iets anders zou ik zeggen.


Overbetuwe zegt bewijzen te mis­sen waaruit blijkt dat Slot bevoegd is om als aanvrager op te treden.

Slot dacht na gesprekken met de gemeente dat alles duidelijk was. Hij hoopt dat de fout kan worden hersteld. „Ik denk dat hier om de hete brij heen wordt gedraaid.

Led there be light

Led verlichting langs wegen. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Én er was licht.

Project USA oktober 2009

Project Rusland oktober 2009

Project China November 2007

LED Street Light Retrofit Project China

8 km led straatverlichting in Taiwan

GroenLinks Overbetuwe heeft vragen gesteld over de straatverlichting in de gemeente en de mogelijkheden om op Led verlichting over te schakelen.

Helihaven in Heteren?

Soms vertelt nieuws zichzelf en hoef je er weinig aan toe te voegen:

12-12-2009 Plan voor Helihaven langs A50

15-12-2009 Groenlinks verwonderd over plannen Helihaven Heteren

17-12-2009 Overbetuwe zegt nee tegen Helihaven

18-12-2009 SP en GroenLinks: geen helikopterhaven langs de A50 bij Heteren

Politiek werkt. Groen Werkt.

Toch blijft het raar dat de helikopterhaven in deze regeling wordt genoemd. Iemand die weet waarom dat zo is?

%d bloggers liken dit: