Fietsend van Arnhem naar Nijmegen zie ik…

fietsen1snelwegen, tunnels, de betuweroute, nieuwbouwwijken, nieuwbouwwijken, nog meer nieuwbouwwijken, maar ook Park Lingezegen, windmolens en uiterwaarden. Petje af, voor die binken van de Fietserbond, die de handen op elkaar wisten te krijgen voor een snelle en hoogwaardige fietsverbinding tussen Arnhem en Nijmegen.

Deze maand moet het besluit vallen in de Tweede Kamer. Er is dan een periode van anderhalf jaar aan voorafgegaan van lobbyen, plannen maken en draagvlak creëeren. Naast de wethouders van de betrokken gemeenten ondersteunde ook de stadregio Arnhem Nijmegen de fietsersbond.

Mochten er nominaties moeten worden uitgereikt voor een bijzonder resultaat dan moeten we daar voor de namen Mark Kemperman, Hein Vosmar en Louis Verhaar in ons achterhoofd houden. Zij verdienen het om links of rechtsom in het zonnetje te worden gezet voor de plannen. Dat die zon een welkome aanvulling is op hun fietstochten staat niet ter discussie.

Overbetuwe, waar ik woon profiteert dubbel, we zijn snel in Arnhem en snelfietsen2 in Nijmegen. Het wordt weer makkelijker om niet achter aan te sluiten in de file op de bruggen naar de stad. Mensen kies de fiets en lach die domme autorijders uit. Trek een lange neus en voel je aan het eind van de dag fit en vitaal. Dat willen we toch allemaal?

Dat de nota “Fietsen in Nederland… een tandje erbij.” nu net van de CDA’er Atsma moest komen vind ik jammer, maar gezien het doel wel te verteren. Maar als dan ook nog een motie van CDA en PvdA wordt aangenomen om “ het bedrag dat eens in de drie jaar besteed mag worden aan de “fiets van de zaak” te verhogen van 749 naar 1500 euro” dan begin ik langzaamaan nattigheid te voelen… Mijn fractievoorzitter is een fervent fietster en zij zou spontaan lid van het CDA kunnen worden als je de fietsen3voorstellen in de nota leest. Misschien iets voor lokale afdelingen om “stiekem” iets mee te doen? Waarom komt onze eigen club niet met dit soort ideeen? Gelukkig vind ik met een zoekopdracht op onze eigen site ook tal van links leidend tot initiatieven.

Ik ben weer gerustgesteld.


Max 80 km uur! Ambtenaren op de fiets.

Nou fiets, ERockit is de naam van het beestje, volledig aangedreven met menselijke voorstuwingskracht, bereikt ie een maximum snelheid van 80 km per uur. Trainen in de sportschool is niet langer meer nodig. Arnhem-Apeldoorn? Ga op de fiets naar je werk! Het eerste prototype is niet goedkoop: 30.000 euro. Maar goed dan heb je ook wat. En natuurvriendelijk.

Hij ziet er stoer uit.

Hij ziet er stoer uit.

GroenLinks Overbetuwe pleit al jaren dat de gemeente met een serieus fietsenplan komt voor ambternaren. Tegelijkertijd pleit de fractie ervoor om in een proef aan te tonen dat de gezondheidseffecten een effecten om op het welbevinden substantieel zijn. Ondernemers in de gemeente moeten gestimuleerd worden zich hierbij aan te sluiten: Met zijn allen op de fiets. Aan het werk! naar het werk.

Zeker in zon pak

Zeker in zo'n pak

Onderzoek van de Universiteit van Brussel heeft reeds aangetoond dat meer fietsen werkt. Fietsers scoren beter op kracht, uithoudingsvermogen en hebben een hoger welbevinden. Bedrijven en organisaties profiteren ervan doordat het ziekteverzuim daalt en evenals de kosten voor vervoer.

Beter dan dit, toch??

Beter dan dit, toch??

Het rapport “vaker op de fiets” van verkeer en waterstaat bevestigd het bovenstaande met de volgende conclusie: Maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren kunnen positieve effecten hebben op de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het milieu. Een hoger fietsaandeel kan leiden tot minder zware belasting van het stedelijk- en onderliggend wegennet, alhoewel over het effect van fietsmaatregelen op de verkeersafwikkeling nog weinig bekend is. Een toename van het marktaandeel fiets ten koste van de auto leidt tot minder verkeersslachtoffers5 en vervanging van korte
autoverplaatsingen door fietsritten levert een besparing op aan CO2-uitstoot. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is, vaker fietsen heeft een positief effect op de gezondheid. Regelmatige fietsers hebben een betere conditie, zijn weerbaarder tegen ziektes en hebben 50 procent minder kans op een hartaanval. Deze positieve effecten geven voldoende aangrijpingspunten om extra in te zetten op het
stimuleren van het fietsgebruik.

Het vervolg van een dergelijk rapport kan alleen dat een gemeente alles uit de kast trekt om een voorbeeld functie te vervullen voor andere organisaties en bedrijven. Als dat gebeurt met behulp van de ERockit gaat dat ook nog eens gepaard met een hoge verplaatsingssnelheid. Ik stel voor dat de gemeente er éen aanschaft om daarmee te laten zien dat zij haar CO2 verantwoordelijkheid serieus neemt en het beste voor heeft met de gezondheid van haar werknemers. Fietsen wordt Fun. Van fietsen wordt je vrolijk, mag ook. Fietsen is fijn, zo u wilt.

Zelf reis ik nu meer dan een jaar tussen Elst en Apeldoorn met trein en bus. Daarvoor hetzelfde traject 18 maanden met de auto gedaan. Ik zou niet meer terug willen. Je kunt er rustig lezen, nadenken, mijmeren. Als je wilt heb je contact met je medepassagier. Je leert ze op den duur beter kennen dan de buren in de straat. Nieuwe peers worden enthousiast verwelkomt. Reizen in de bus is leuk. Dat het meehelpt voor een groene wereld is mooi meegenomen. Ik zou het niet erg vinden op de fiets te gaan. Met een snelheid van 80 km per uur…..

%d bloggers liken dit: