EHBS helpt je van de wal in de sloot.

Eerste Hulp Bij Stemmen (EHBS) is een initiatief van de Gelderlander. Het doel om mensen ook in de regio van een stemhulp te voorzien is nastrevenswaardig. De uitvoering van dat plan schiet echter zijn doel voorbij. De vraag is of EHBS mensen zal helpen bij het maken van hun keuze of juist in verwarring brengt.

EHBS is een stemwijzer waar de antwoorden van politieke partijen op 10 stellingen allemaal aan de gebruiker worden getoond. Deze kan meerdere antwoorden selecteren als de zijne en aan het eind wordt hem in een overzicht getoond hoevaak hij de mening van een partij als de zijne heeft gedeeld. Daarnaast kunnen de antwoorden op een aantal vragen door de lijsttrekker van een specifieke partij worden opgevraagd.

Op een aantal aspecten van EHBS kun je kritisch zijn:

  • De politieke partijen staan altijd op dezelfde volgorde in het antwoord bij de stellingen. Sta je boven aan dan is de kans groter dat je uit gekozen wordt. Het is namelijk niet direct duidelijk dat je meerdere mogelijkheden kunt aankruisen en verder worden mensen leesmoe als ze 14 antwoorden per stelling moeten doornemen. Het onderscheid vinden wordt dan ook lastig.
  • Het is voor gebruikers niet te achterhalen welke antwoorden bij welke partijen horen, ook de specifieke antwoorden van de partijen zijn niet op te vragen in EHBS.
  • Uit de antwoorden blijkt niet altijd of een partij het nu eens of oneens is met een stelling. Soms noemt een politieke partij zijn naam in het antwoord wat het ook weer lastig maakt voor de gebruiker het antwoord objectief te bekijken.
  • De technische uitvoering is abominabel. Foutmeldingen op het scherm, foto’s die niet verschijnen. Antwoorden waarbij onduidelijk is wat de vraag is geweest (lijsttrekkers)

Hulp kan de gebruiker krijgen door een email te sturen. Zullen ze niet blij mee zijn back-office. Ben benieuwd of ze de stroom aankunnen….

GroenLinks Overbetuwe publiceert daarom op haar eigen site de vragen en antwoorden op de stellingen. Dat werkt. GroenWerkt!

Lof voor de Gelderlander voor de intentie. De uitvoering moet het volgend jaar zeker anders. Betere richtlijnen voor de antwoorden. Duidelijker opzet van de website.

Paul Wilders betreedt politieke arena.

Met het aannemen van een uitnodiging van Pauw en Witteman betreedt Paul Wilders, de broer van, bewust de politieke arena. Daarnaast is ie sinds korte een politieke weblog gestart: http://www.dutchpolitics.org/ en is hij actief op Twitter: http://twitter.com/paul_wilders/ Met zijn kritische opmerkingen over zijn broer,  loopt ie het gevaar enerzijds omarmt te worden als nieuwe held en aan de andere kant een enorme hoeveelheid bagger over zich heen te krijgen. Kortom een dapper man, zo lijkt het.

Het is wel een man van humor de Paul Wilders. Op zijn linked in profiel is te lezen dat ie eigenaar is van Wilders Security. Een beveiliginsbedrijf voor…. ict systemen. Tot nu toe bestonden zijn tweets veelal uit berichten in de context van zijn bedrijf. Sinds vandaag is daar echter de aankondiging te vinden van zijn nieuwe weblog.

In zijn eerste echte blogpost heeft ie het over identiteit en politiek. Wat is identiteit en welke rol speelt het in de politiek. Juist in zijn geval lijkt dat een intrigerende vraag. “Identiteit is een aantal gezamenlijk gedeelde kenmerken”.  Hij concludeert dat de mens als zodanig geen fundament  heeft zodra en zo lang er geen groeperingen bestaan die wat wezenlijke kenmerken afwijkt van de zijne.

Zelf weet niet helemaal of dat nog steeds zo is. Juist Twitter is een voorbeeld van een plek waar men een persoonlijke identiteit kan opbouwen, die niet gespiegeld wordt aan andere groeperingen, maar aan andere individuen. En hoewel ontwikkelingen in de samenleving op dit moment anders lijken te gaan is dat misschien wel een reactie op die trend in de maatschappij. Voor veel mensen is het “bedreigend” en persoonlijke identiteit te “moeten” ontwikkelen. Als reactie op dat gevoel gaan we onze sterker uiten als deel van een groepering. Of is dit sociologie van de kouwe grond, ik ben géén expert op dit terrein.

Terug naar Wilders, Paul Wilders, ik ben benieuwd hoe ie zich vandaag bij Paul en Witteman gaat neerzetten, ik ben benieuwd hoe hij wordt benaderd door de interviewers. Welke identiteit meet hij zich aan en in welke identiteit wordt ie gedrukt. Ook de komende weken zou dat proces zo maar door kunnen gaan. Daarom is het dapper dat ie op deze manier naar buiten treedt, hoop dat het voortkomt uit authenticiteit en niet uit opportunisme.

Een mooie datum: 03-03-2010.

Politiek kan je een heerlijk gevoel geven. Als discussies werkelijk ergens over gaan, als je kunt overbrengen waar je naar toe wilt en als dubbeltjes de goede kant uitvallen, stijg je uit boven jezelf. Als dat resultaat ook nog eens met de hele fractie bereikt wordt ligt Icarus op de loer. Toch is het lekker zweven op grote hoogte.

img017d1

Begroeting burgemeester bij Elster Toren

Binnen de fractie van GroenLinks Overbetuwe hadden we de afgelopen week zo’n moment. Binnen de raad zagen we raadsbrede steun voor twee van onze voorstellen. Zeven van de tien voorstellen in de begrotingsraad kwamen er niet door of werden ingetrokken, de twee van ons wel. En dat voelt goed. Daar word je blij van.

Het eerste voorstel was op het gebied van bezuinigingen die het college wilde doorvoeren rondom Klimaat en Cultuur. €100.000 had men voor 2010 ingeboekt. Gelukkig ging het niet door en kan het beleid in 2010 met kracht worden uitgevoerd.

Het tweede voorstel had te maken met de dagopvang voor ouderen. De betreffende wethouder werd nadrukkelijk gevraagd om te onderzoeken hoe die dagopvang blijvend kan worden ingevuld, ondanks bezuinigingen op de ABWZ.

img017d2

Gemeentehuis Elst

Vaak lijkt dit soort successen af te hangen van toevalligheden. Een raad eerder kan alles wat je voorbereid in het water vallen. Als je echter consequent probeert stappen te maken merk je dat je steeds vaker met een glimlach de raadszaal verlaat. Je kan dan meer bereiken dan je op grond van je grootte mag verwachten. En zo kon het dat GroenLinks deze week met 2 van de 27 zetels écht iets kon betekenen.

Maar dit is niet bedoeld als een pleidooi voor de partij waar ik nu ruim 7 jaar lid van ben. Het is een pleidooi voor de politiek, waarvan zovaak gezegd wordt dat het op afstand staat van de burger. In de gemeentelijke politiek is dat veel minder het geval. Iedere commissie- of raadsvergadering staat die burger voor je neus, om te laten weten wat hij wil. En als ie er niet fysiek is, dan hangt ie wel aan de telefoon of stuurt je een mail. Deze contacten en de informatie die ze je geven zijn essentieel bij het uitoefenen van je taak en helpen je je voorstellen gemotiveerd te onderbouwen.

Gemeenteraad

Jongeren in raadszaal

)p 3 maart 2010 zijn er weer verkiezingen. Inwoners van steden en dorpen zullen de lokale politici weer vaker tegenkomen. Vaker als anders, maar met dezelfde betrokkenheid als anders. Betrokken inwoners weten dat elke hulp in die tijd welkom is. Of het nu gaat om de PvdA, Christen Unie of GroenLinks, iedere hand is in die periode nodig.

Dus pak die gemeentegids en ga op zoek naar dat telefoonnummer, als je denkt dat politiek nog steeds kan inspireren. Het helpt ons en jou om op 3 maart ook met datzelfde heerlijke gevoel weer naar huis te gaan.

Bezuinigingen van tafel!?

De gemeenteraad van Overbetuwe gaat zich scharen achter het voorstel om cultuur en klimaat in 2010 te sparen. Het voorstel is door GroenLinks in elkaar gezet en wordt door een grote meerderheid van de andere politieke partijen onderschreven. Resultaat is dat dit jaar geformuleerd beleid volgend jaar kan worden uitgevoerd en niet te maken krijgt met een korting van €100.000 .

nextnature_sixies2_1st_ave_machine

Culmaat of Klituur

Het college van B&W had de maatregelen genomen omdat het beleid na de kadernota in mei was aangenomen en het ook zonder dat bedrag mogelijk zou zijn om het beleid te realiseren. Een meerderheid van de raad is het met GroenLinks eens dat dit een arbitraire keuze is van het college, dat prioriteit van beleid niet wordt bepaald door de volgorde van goedkeuren en het cultuur en het klimaatbeleid volgend jaar met kracht uit de startblokken moet komen.

Dat lijkt atypisch in deze tijd van opdoemende tekorten. Zonder maatregelen loopt de begroting van Overbetuwe in 2013 aan tegen een tekort van €3.000.000 euro op een budget van ongeveer 70 miljoen. En dan is daar nog géén rekening gehouden met de maatregelen die vanaf 2012 worden verwacht om het gemeentefonds met 20% terug te brengen, wat een extra taakstelling van 6 miljoen euro met zich mee gaat brengen. Een bijna onmogelijke taak nu veel uitvoerend beleid via decentralisatie bij de gemeente is terecht gekomen.

nextnature_sixies_1st_ave_machine

Klituur of Culmaat!

Vooralsnog is GroenLinks tevreden dat Klimaat en Cultuur in Overbetuwe prioriteit krijgen en dat daar brede steun voor is.  Dat geeft vertrouwen richting de gemeenteraadsverkiezingen en de periode daarna. Volgend jaar is nog steeds sprake van een overschot.

Dinsdag dan zit ik met collega raadslid bij het jaarlijkse ritueel van de begrotingsbehandeling. Ritueel omdat er vaak veel wordt gesproken, maar weinig gezegd. Met 2 amendementen en vooralsnog 7 moties is de stof tot discussie ook nog beperkt.  Ook atypisch zo voor de gemeenteraadsverkiezingen, of zal de zending van maandag ons nog gaan verrassen?

Lokale partij zet Kieswijzer op Twitter

Vanaf nu is de Overbetuwse kieswijzer, ook ontsloten via twitter. De kieswijzer is een lokale weblog waar het politieke nieuws in Overbetuwe een plek krijgt. Burgers kunnen zich zo oriënteren op de lokale politiek en zich een mening vormen rondom te verkiezingen. Nu dus ook op Twitter.

Persoonlijk had ik het even gemist, maar zo zie je maar weer dat een update via de Gelderlander je helpt weer in de picture te komen. De kieswijzer is een initiatief van de lokale partij Gemeente Belangen Overbetuwe (GBO) en al sinds mei dit jaar in de lucht. Goed initiatief zou ik zeggen zolang ze tenminste waarmaakt wat het pretendeert: een onafhankelijk positie innemen in de lokale politiek. Tot nu toe lijkt dat te lukken. Al ontbreekt er één en ander van GroenLinks maar dat ligt vast aan onszelf en daar gaan we dus verandering in brengen.

Nog een maand of vijf dan is het zover, 150 dagen las ik van de week ergens. Op 23 november stelt GroenLinks Overbetuwe zijn verkiezingsprogramma vast en de kandidatenlijst. Het wordt een spannende periode. Ik verheug me erop.

Zin in “zonnig” 2010

Ja, het kost altijd moeite je ertoe te zetten en ja het zijn intensieve dagen, maar als je de dag erna wakker word, blijkt dat de naam van de dag overeenkomt met het gevoel in je hoofd: Zonnig. Ik heb het over de kennis- verkiezings en congres dagen die het landelijke bureau van GroenLinks zo nu en dan organiseert. Gisterenochtend stond ik vroeg langs mijn bed om me klaar te maken voor “Zin in 2010”.

Opkomende zon in Schouwen-Duivenland

Opkomende zon in Schouwen-Duivenland

Een dag later blijkt dat de dag zijn doel heeft bereikt. Ik heb inspiratie opgedaan, moed en kennis. Heb GroenLinksers gezien van allerlei pluimage, heb gezien dat zij met hetzelfde worstelen als ik, maar dat we met elkaar bruikbare oplossingen kunnen creëren. “Zin in 2010”, wat gaan we allemaal doen in voorbereiding op de gemeenteraads verkiezingen?

Wat te denken van die wethouder uit Cuijk die met 9 leden deze periode ingaat. Op de hun site wordt overigens al ingespeeld op het nieuwe logo. De afdeling in Veenendaal kan ook al niet terugvallen op zoveel meer werkkracht. De voorzitster van de afdeling Amsterdam heeft wat dat betreft een luxe positie, maar weer heel andere uitdagingen.

Wat kan je over de dag zelf vertellen? Dat je er bent is belangrijker dan waar je je in verdiept. De sneak preview op het zonnige nieuwe logo, even wennen, maar na er een hele dag tegenaan gekeken te hebben, begint het gevoel erbij te komen. Het roept wel associaties op, waarbij je je afvraagt of die bedoeld zijn. 22 November wordt het officieel gepresenteerd en bekend gemaakt. Nog even wachten dus.

Wat me nog opviel bij de sessie t.a.v. gemeentelijke onderwijs politiek, waar ik zelf niet zoveel in te brengen had, is de enorme kennis die er op lokaal niveau bij wethouders en raadsleden zit. Ik ga ervan uit dat er ook op andere onderwerpen dit soort sessies wordt georganiseerd, Dat zou erg zinvol zijn. Het blijft wel moeilijk om het proces in de groep zo te sturen dat er aan het eind 10 punten voor het programma op papier staan.

Al met al een zinnige dag, waar meer zin dan onzin werd gepresenteerd. Dat ik op de terugweg via ’s Hertogenbosch naar Elst moest i.p.v. Arnhem was niet erg. Om 19.00 uur was ik thuis, nog net op tijd om mijn kinderen een kus te geven voordat ze hun bed in doken. Om te dromen over de toekomst.

2010, Overbetuwe pas maar op we komen eraan. 2010, ik heb er zin in!!

%d bloggers liken dit: