Elst Centraal I: De trein van Tiel naar Arnhem vv

Besluitvorming rondom het bestemmingsplan Elst Centraal nadert zijn ontknoping. Eind mei of begin juni zal de gemeenteraad van Overbetuwe een besluit nemen daarover. Een traject dat in 2004 is gestart krijgt dan als het aan B&W ligt, een concrete stap die realisatie mogelijk maakt. Het uitvoeren van het hele plan zal dan nog zeker tot 2017 duren.

Als raadslid van deze gemeente in de oppositie zou mijn positie makkelijk kunnen zijn: 90% van de bevolking is tegen, er zijn nog enorme risico’s en met de voorbereiding voor de verkiezingen in 2014 in het achterhoofd kan ik mijn knopen tellen.

Zo zit ik echter niet in elkaar en zo zit GroenLinks niet in elkaar. Wij proberen op basis van kennis en informatie, valse argumenten en sentimenten te onderscheiden van de echte beslispunten. We komen met voorstellen die de knelpunten die wij ervaren oplossen en pas als daar niet naar geluisterd wordt laten we een overtuigd Nee horen. Daarin onderscheiden we ons, samen met de Christen Unie,  van alle andere partijen die zich op dit moment in de gemeente actief zijn. De ene helft (D66, VVD, PvdA en GBO) lijkt kritiekloos het college te volgen, de andere helft (een coalitie van CDA, SP en actievoerende bewoners) wil van de komende verkiezingen een referendum maken over het nieuwe  gemeentehuis, of zoals dat in onze gemeente heet: Huis der Gemeente.

Eén van de knelpunten is dat het bestemmingsplan een duurzame oplossing voor het personenvervoer tussen Tiel en Arnhem onmogelijk lijkt te maken. Wensen van provincie en stadsregio om deze verbinding in stand te houden hebben er vorig jaar juni toe geleidt dat prorail heeft moeten concluderen dat er voor 2014 te weinig capaciteit is op het spoor om die wensen te realiseren en heeft dat vastgelegd in een overbelastverklaring. In een capaciteitsanalyse uit november 2011 is aangegeven of en hoe dit capaciteitstekort kan worden en opgelost. Tenslotte zullen ze voor 9 juni 2012 met een capaciteitsvergrotingsplan komen waar die oplossing aan harde euro’s wordt gekoppeld en een maatschappelijke kosten/baten analyse wordt gemaakt.

Ik zal eindigen met de stelling dat door foutieve uitgangspunten de onherroepelijke conclusies onterecht zullen zijn. Om daar te komen moet u zich nog even door een samenvatting van de analyses moeten worstelen.

Wat wil men in 2018 aan per uur capaciteit realiseren?

  •  Zes intercity treinen Arnhem – Nijmegen vv
  • Vier stoptreinen Arnhem en Nijmegen vv
  • Twee stoptreinen Tiel – Arnhem vv
  • Twee goederentreinen  langs Elst vv

Dat zijn twee extra stoptreinen en intensiever goederen vervoer ten opzichte van de huidige situatie.

In een capaciteitsanalyse spelen zowel de capaciteit als de robuustheid van de oplossing een rol. Een robuuste oplossing is er één die ook bij enige vertraging blijft werken.

Met betrekking tot de capaciteit concludeert de analyse op p28 dat met het creëren van extra perroncapaciteit in Arnhem en het aantakken van het als uitgangspunt genomen keerspoor op de hoofdbaan een maakbare dienstregeling mogelijk is die de hierboven genoemde treinen kan laten rijden. Van de aantakking wordt op p18 aangegeven dat het geen onderdeel uitmaakt van de scope van het project spoorzone Elst, maar dat er ruimtelijk in het project wel rekening is gehouden met het aansluiten van het keerspoor.

In Elst zou dat leiden tot de volgende situatie:

 

Als het gaat om de robuustheid komt prorail tot de conclusie dat bovenstaande oplossing niet voldoende is. Om dat te realiseren zal er een vierde spoor bij Elst nodig zijn, moet de trein uit en naar Tiel niet langer meer stoppen in Arnhem Zuid en is er deels dubbelspoor nodig op het traject Elst-Tiel. Dat ziet er als volgt uit:

Prorail is nu aan het rekenen hoeveel de hierboven getekende variant gaat kosten. En zal dat begin juni voorleggen aan provincie en stadsregio. Dan is het de vraag wat deze partijen zullen doen als de extra kosten en opbrengst afzetten tegen situatie waar de trein uit Tiel stopt op het keerspoor in Elst. Voor dat keerspoor  alleen al is overigens al 15 miljoen Euro nodig en beschikbaar gesteld. De stadregio gaf dit afgelopen woensdag tijdens de rondetafel in het gemeentehuis aan. Op de conclusie werd woensdagavond dan ook vooruitgelopen: verwachting is de te maken investeringen niet opwegen tegen de maatschappelijke opbrengst.

En dit is onterecht! 
De crux zit hem er niet in dat de kosten om de trein van Tiel naar Arnhem te realiseren niet opwegen tegen de maatschappelijke opbrengst. Het plan om goederentreinen vanuit de betuwelijn af te takken op het spoort Arnhem-Nijmegen en de goederentreinen met soms gevaarlijke stoffen door een dichtbevolkt gebied als Elst en Arnhem over het bestaande spoor naar het noorden van Duitsland te sluizen, creëert problemen voor de bestaande lijn Tiel Arnhem. En dat terwijl we eerst een beoogd veilige, maar dure betuwelijn hebben aangelegd om de goederen te scheiden van personenvervoer in dichtbevolkte gebieden. Twee goederen treinen per uur is als uitgangspunt genomen in de gemaakte analyse, maar uit de analyse blijkt nadrukkelijk dat met een goederen vervoer op het huidige nivo de trein van Tiel naar Arnhem geen probleem hoeft te zijn. Als je het huidige goederen vervoer buiten de spits laat rijden zou zelfs het keerspoor van 15 miljoen euro niet nodig hoeven zijn. Gezamenlijke oppositie tegen dat deel van het PHS plannen met de nadruk voor de alternatieven over water of via Duitsland (daar wordt inmiddels geïnvesteerd in een betere aansluiting op de betuwelijn) kan de lijn Tiel Arnhem redden én ook nog geld besparen. Geld dat dan nodig is voor grote aanpassingen rondom de spoorsituatie in ons Betuwse land, strekkend van Tiel tot Lingewaard.

Conclusie: Het goederenvervoer moet de kosten toegeschreven krijgen die nodig zijn om de bestaande lijn Tiel Arnhem te handhaven, dat maakt de afweging om die treinen langs de bewoonde wereld te laten rijden ook een hele andere. Het feit dat het bestemmingsplan Elst Centraal het ingetekende vierde spoor onmogelijk maakt wordt daarmee irrelevant.  Sterker het maakt de kans dat goederentreinen langs Elst gaan rijden flink kleiner en we helpen onze vrienden uit rivierenland ermee. De procedure rondom de goederentreinen is net begonnen. Er zijn zo’n 1000 zienswijzen ingediend op de voorgestelde MER procedure. Een bestemmingsplan om de aftakking en daarmee het goederenvervoer mogelijk te maken komt wordt pas in 2014 of zo in de raad van Overbetuwe behandeld is mijn inschatting. Het gaat om een viaduct of tunnel, waar het bestemmingsplan buitengebied van Overbetuwe voor moet worden aangepast.  Jammer dat de gemeente niet net als GroenLinks Overbetuwe een zienswijze heeft ingediend. Dat is een gemiste kans.

Doorsnee uit het dit jaar goed te keuren bestemmingsplan buitengebied Overbetuwe dat in een latere fase aangepast moet worden voor tunnel of viaduct (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl):

Binnenkort hoop ik nog een aantal andere dossiers in de context van Elst Centraal te behandelen. Heb je suggesties? Heb je bevoorbeeld liever een Central Park op die plek? Laat me dat dan even weten. Reacties op deze blog zijn welkom!

Wonen in Overbetuwe

Hoe is dat: wonen in Overbetuwe? Waarschijnlijk kijkt u vreemd op bij deze vraag. U woont immers in Elst, Heteren, Zetten of in één van die andere dorpen die onze gemeente telt. Kent u ze allemaal?

Na vier jaar gemeenteraad lukt het mij aardig. Toch blijft het lastig om over al die kernen heen in Overbetuwe de juiste besluiten te nemen. In Heteren een dorpshart, liefst met Lidl, Zetten een sporthal, Valburg een multi- functioneel centrum, Oosterhout een culturhüs en in Elst een mooi centrum. En er staan meer nuttige zaken op die lijst.

Tegelijkertijd moet de gemeente de komende jaren fors bezuinigen. De landelijke overheid dwingt ons om vanaf 2012 ieder jaar opnieuw 5 miljoen euro minder uit te geven. Een heel bedrag. Ongeveer de jaarlasten die je kwijt bent bij het bouwen van drie gemeentehuizen. Waar halen we dat geld vandaan?

Wat GroenLinks betreft kijken we eerst naar een efficiëntere werkwijze in dat gemeentehuis: kan het anders? Een aantal grote investeringen (zoals een extra tunnel bij het spoor) in Elst stellen we ter discussie. Minder investeren in nieuw beleid helpt ook. Daarna willen we pas naar een verhoging van de OZB kijken.

We willen namelijk niet dat ouderen, gehandicapten of jongeren de dupe van bezuinigingen worden, dat de verenigingen de tol gaan betalen of dat het sociale vangnet verslechtert. Dan liever een tandje erbij voor degenen die dat dragen kunnen.

Elf dorpen heeft Overbetuwe: Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg, Herveld, Andelst, Zetten, Hemmen, Randwijk, Heteren, Driel en Elst. Een stem voor GroenLinks is kiezen vóór alle dorpen en vóór alle mensen die er wonen. Misschien wel de beste keuze op 3 maart.

Ik woon met plezier in Overbetuwe, mijn drie dochters hebben het er prettig op school. Mijn inzet is dat dát zo blijft.

Groen Werkt: overbetuwe.groenlinks.nl

(eerder verschenen in gemeentenieuws)

Krakers uit Zetten!

Na anderhalf jaar is het zover. Krakers zijn uit het pand aan de dorpstraat in Zetten gehaald. Op dezelfde dag als het politieke debat in de Wanmolen aldaar plaatsvond. Toeval? Misschien wel misschien niet. Wat moeten de politiek hier nu van leren? Eerst wat meer informatie.

Het was daar een echt een crimineel zooitje. Om de Gelderlander te citeren: Het gaat om twee meisjes van 16 en 17 en een 18-jarige jongen, allen uit Zetten; een 14-jarige jongen, een 22-jarige man en een 23-jarige vrouw en een 48-jarige man, allen uit Herveld en een 16-jarige jongen uit Hemmen.

Deze mensen zijn aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Sluit de politie meer aanhoudingen ooit uit?

Nog zo’n zin: In het pand werd wiet aangetroffen. Dit wil natuurlijk nog helemaal niet zeggen dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Iedereen mag zelf drie wietplanten hebben als je met zijn vieren bent zijn dat er dus 12. Verder mag je een bepaalde hoeveelheid wiet in je bezit hebben voor eigen gebruik, zonder dat dat strafbaar is.

Bij een bezoek dat ik een half jaar geleden aan het pand bracht, bleek dat het huis bewoond werd door jongeren, een tikkeltje alternatief, heel goed aanspreekbaar en begaan met de omgeving. Een verhaal heeft altijd twee kanten. Aan de achterkant van het pand heeft de ontwikkelaar vervuilde grond afgegraven wat een plas van 20 bij 10 tot gevolg heeft gehad. Wat daar in ronddrijft ziet er niet best uit.

Voor de buurt was het kraakpand natuurlijk een doorn in het oog. Een  is een smet op de buurt en dan soms was er sprak van lawaai overlast. Maar de huidige situatie na de ontruiming zal voor veel bewoners ook niet de ideale situatie zijn.

Het lijkt er veel op dat het vermeende druggebruik een gezochte aanleiding is geweest om het pand te ontruimen. Ik kan dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Dat moet blijken uit het nader onderzoek. Verwacht dat het merendeel van de aangehouden personen diezelfde avond alweer vrolijk rondliep en verder géén gevolgen zal ondervinden.

Inmiddels is duidelijk dat in Zetten meerdere bewoonbare panden al langer leeg staan. Tijd voor actie. Van de eigenaren, van de gemeente en van de inwoners van Zetten. Anders is het wachten op de volgende kraakactie.

TBS kliniek op de kaart Zetten?

De gemeenteraad heeft zich in dit dossier, terecht en vanzelfsprekend, meer verdiept, dan enig ander dossier de afgelopen jaren. Vele raadsleden voelen zich persoonlijk betrokken en proberen een heldere politieke afweging te maken. Niet wonende in Zetten, vraag ik me af, wat ik mijn drie kinderen (nu 0, 4 en 5 jaar oud) straks zou vertellen als ze de weg opgaan, als ik er wel had gewoond.

De raad is niet blij met de wijze waarop het proces vanaf 2005 is verlopen, maar ziet, alles afwegende, geen manier om in te grijpen. GroenLinks heeft nog geprobeerd het voorbereidingsbesluit als mogelijkheid in te brengen, maar daarvoor was geen draagvlak te vinden. De mensen in Zetten kunnen nog in beroep te gaan tegen de bouwvergunning, maar dat wordt niet gezien als de ideale vorm van inspraak. Zelf raadslid, denk ik, dat de gemeenteraad de keuze om voor Zetten te kiezen een logische vind en het bestuur en directie inhoudelijk in staat het plan uit te voeren. Ik deel die mening. Wel onderken ik bij de bewindsvoerders enige vorm van beroepsdeformatie, met veel aandacht voor de inhoud van hun werk, en moeite met zich te verplaatsen de situatie van bewoners in Zetten en de onrust die daar heerst.

De gemeenteraad hamert dan ook vooral daar op. Gevoelens van onveiligheid moeten vertaald worden in concrete benoemde aspecten, waarvoor maatregelen moeten worden getroffen die risico’s tot een minumum terugbrengen, verder moet duidelijk worden wat er reeds zal worden gedaan en wat er nog meer kan gebeuren. Tot aan de eventuele opening in 2010 moet daar alle energie in gestoken worden. Als ergens in de gemeente burgerparticiatie nodig is dan is het op dit dossier. De betrokkenheid en inhoudelijke kennis zijn in ieder geval aanwezig bij die burgers. Zelf heb ik respect voor de wijze waarop de VVLZ opereert. Ook na de afgelopen raadsvergadering hebben zij gezamenlijk met andere raadsleden na zitten praten en bleek het nuttig om inzichten te verdiepen.

Als het om recidive gaat wil ik twee zaken de aandacht geven. In het bovenstaande is al gezegd dat de kans dat Zetten te maken krijgt met recidive na afronding van de TBS behandeling minimaal zal zijn. Er is toegezegd dat er geen resocialisatie woningen in het dorp worden gebouwd. En voor een ex-TBS is Zetten nu niet de eerste plaats zijn die in ze opkomt om ze voor de rest van hun leven te vestigen. Verder vind ik het onterecht om met verwijzing naar de recidive de hele TBS-behandeling onderuit te halen. Je moet de recidive van mensen die wel behandeld zijn, vergelijken met de situatie waarin ze niet behandeld zouden worden.

Dan een ander “hot issue” de 1100 handtekeningen. Het was beter geweest als die voorafgaande aan de vergadering (nog voor het inspreken) waren aangeboden aan de voorzitter van de vergadering Dan had dat de juiste plaats gekregen en een reactie waarop men recht had. Voor mijn gevoel, zittende in de raadszaal, kwamen de handtekeningen nu uit de lucht vallen en werden ze gedropt bij de voorzitter (de burgemeester) die ook overvallen werd. Natuurlijk had ze op dat moment de vergadering moeten schorsen en deze gebeurtenis een plek moeten geven die het verdiend. Ik kan nu alleen maar zeggen dat ik van verschillende raadsleden na de vergadering heb gehoord dat ze, net als ik, onder de indruk waren van het aantal en de inspanning om ze te verzamelen. Het onderwerp van de vraagstelling was natuurlijk niet gericht tegen de TBS Kliniek, maar vroeg om meer tijd en inspraak. Zoals ook uit de kranten vanochtend bleek vond GroenLinks, hoewel wij de inhoud grotendeels onderschrijven, het onnodig om deze gemiste kans achteraf te corrigeren middels een brief van de raad aan de bevolking.

Toevoeging 23.31 uur: na te zijn aangesproken om het ontbreken van kennis rondom het aanbieden van de petitie, die goed gecommuniceerd blijkt en voorbesproken met de raadsgriffier:

Ik heb niet willen zeggen dat de aanbieders van de petitie een foute aanpak hadden en heb slechts beschreven hoe het op mij overkwam. Uit niets bleek (in de raad) dat het ging om iets dat van te voren bekend was.

Gezien jullie referenties moet ik beamen dat ik het zelf had kunnen weten, maar misschien mag ik als verdediging aangeven dat iets dat voor jullie het belangrijkste is van de wereld, voor ons slechts één van de vele aandachtpunten is.

Als de burgemeester inderdaad wist van de petitie en gezien het feit dat de griffier erbij betrokken was mag ik daarvan uitgaan, vind ik haar reactie op dit punt onder de maat en getuigen van een gebrek aan inlevingsvermogen en gevoel voor momentum. Dit als toevoeging op mijn eerdere reactie

%d bloggers liken dit: