TBS kliniek op de kaart Zetten?

De gemeenteraad heeft zich in dit dossier, terecht en vanzelfsprekend, meer verdiept, dan enig ander dossier de afgelopen jaren. Vele raadsleden voelen zich persoonlijk betrokken en proberen een heldere politieke afweging te maken. Niet wonende in Zetten, vraag ik me af, wat ik mijn drie kinderen (nu 0, 4 en 5 jaar oud) straks zou vertellen als ze de weg opgaan, als ik er wel had gewoond.

De raad is niet blij met de wijze waarop het proces vanaf 2005 is verlopen, maar ziet, alles afwegende, geen manier om in te grijpen. GroenLinks heeft nog geprobeerd het voorbereidingsbesluit als mogelijkheid in te brengen, maar daarvoor was geen draagvlak te vinden. De mensen in Zetten kunnen nog in beroep te gaan tegen de bouwvergunning, maar dat wordt niet gezien als de ideale vorm van inspraak. Zelf raadslid, denk ik, dat de gemeenteraad de keuze om voor Zetten te kiezen een logische vind en het bestuur en directie inhoudelijk in staat het plan uit te voeren. Ik deel die mening. Wel onderken ik bij de bewindsvoerders enige vorm van beroepsdeformatie, met veel aandacht voor de inhoud van hun werk, en moeite met zich te verplaatsen de situatie van bewoners in Zetten en de onrust die daar heerst.

De gemeenteraad hamert dan ook vooral daar op. Gevoelens van onveiligheid moeten vertaald worden in concrete benoemde aspecten, waarvoor maatregelen moeten worden getroffen die risico’s tot een minumum terugbrengen, verder moet duidelijk worden wat er reeds zal worden gedaan en wat er nog meer kan gebeuren. Tot aan de eventuele opening in 2010 moet daar alle energie in gestoken worden. Als ergens in de gemeente burgerparticiatie nodig is dan is het op dit dossier. De betrokkenheid en inhoudelijke kennis zijn in ieder geval aanwezig bij die burgers. Zelf heb ik respect voor de wijze waarop de VVLZ opereert. Ook na de afgelopen raadsvergadering hebben zij gezamenlijk met andere raadsleden na zitten praten en bleek het nuttig om inzichten te verdiepen.

Als het om recidive gaat wil ik twee zaken de aandacht geven. In het bovenstaande is al gezegd dat de kans dat Zetten te maken krijgt met recidive na afronding van de TBS behandeling minimaal zal zijn. Er is toegezegd dat er geen resocialisatie woningen in het dorp worden gebouwd. En voor een ex-TBS is Zetten nu niet de eerste plaats zijn die in ze opkomt om ze voor de rest van hun leven te vestigen. Verder vind ik het onterecht om met verwijzing naar de recidive de hele TBS-behandeling onderuit te halen. Je moet de recidive van mensen die wel behandeld zijn, vergelijken met de situatie waarin ze niet behandeld zouden worden.

Dan een ander “hot issue” de 1100 handtekeningen. Het was beter geweest als die voorafgaande aan de vergadering (nog voor het inspreken) waren aangeboden aan de voorzitter van de vergadering Dan had dat de juiste plaats gekregen en een reactie waarop men recht had. Voor mijn gevoel, zittende in de raadszaal, kwamen de handtekeningen nu uit de lucht vallen en werden ze gedropt bij de voorzitter (de burgemeester) die ook overvallen werd. Natuurlijk had ze op dat moment de vergadering moeten schorsen en deze gebeurtenis een plek moeten geven die het verdiend. Ik kan nu alleen maar zeggen dat ik van verschillende raadsleden na de vergadering heb gehoord dat ze, net als ik, onder de indruk waren van het aantal en de inspanning om ze te verzamelen. Het onderwerp van de vraagstelling was natuurlijk niet gericht tegen de TBS Kliniek, maar vroeg om meer tijd en inspraak. Zoals ook uit de kranten vanochtend bleek vond GroenLinks, hoewel wij de inhoud grotendeels onderschrijven, het onnodig om deze gemiste kans achteraf te corrigeren middels een brief van de raad aan de bevolking.

Toevoeging 23.31 uur: na te zijn aangesproken om het ontbreken van kennis rondom het aanbieden van de petitie, die goed gecommuniceerd blijkt en voorbesproken met de raadsgriffier:

Ik heb niet willen zeggen dat de aanbieders van de petitie een foute aanpak hadden en heb slechts beschreven hoe het op mij overkwam. Uit niets bleek (in de raad) dat het ging om iets dat van te voren bekend was.

Gezien jullie referenties moet ik beamen dat ik het zelf had kunnen weten, maar misschien mag ik als verdediging aangeven dat iets dat voor jullie het belangrijkste is van de wereld, voor ons slechts één van de vele aandachtpunten is.

Als de burgemeester inderdaad wist van de petitie en gezien het feit dat de griffier erbij betrokken was mag ik daarvan uitgaan, vind ik haar reactie op dit punt onder de maat en getuigen van een gebrek aan inlevingsvermogen en gevoel voor momentum. Dit als toevoeging op mijn eerdere reactie

%d bloggers liken dit: