Schuytgraaf: Wethouder Arnhem bezoekt gemeenteraad Elst.

wethouderkreeft“We hebben het vandaag over de zuidrand van Schuytgraaf. Een gebied ten zuiden van Arnhem op de rand met de gemeente Overbetuwe.

Ik ken dat gebied persoonlijk erg goed. Dagelijks reis ik van Elst naar Apeldoorn en mijn trein rijdt er dwars door. Het is al weer langer licht en zo kon ik ook vanavond door het raam van de trein naar buitne kijken en naar mijn horloge.

Weet u hoe lang de stoptrein er over doet om van Arnhem-Zuid naar Elst Noord te rijden? 15 seconden. 15 luttele seconden. U wilt, als ik het goed begrijp vvan de 15 seconden, 14 seconden maken. Wij willen vasthouden aan 15 seconden. Het verschil is maar één seconde.

Toch is om die éne seconde in de afgelopen jaren veel te doen geweest. De voorlaatste keer was dat in 1996, toen deze gemeenteraad het Arnhem niet toestond in het bewuste gebied te bouwen. Recent in de raad van 28 oktober 2008 heeft de gemeente raad dat standpunt herhaald.

Het voorgelegde besluit dat oorspronkelijk luidde: “De raad besluit geen bezwaren te maken tegen de plannen van de gemeente Arnhem voor de aanleg van woonvelden in de zonde groen en water” werd na discussie in de raad geamendeerd en uidde toen “De raad besluit ernstige bezwaren te hebben tegen de plannen van de gemeente Arnhem voor de aanleg van woonvelden in de zone groen en water.” Dit besluit werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Als het goed is bent u door het college hiervan op de hoogte gebracht.

Wij zijn blij met de komst van de wethouder uit Arnhem. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen, om in de tijdsmetafoor te blijven. We vinden het prettig om een toelichting te krijgen bij de huidige planvorming van die gemeente. Persoonlijk zou ik het prettig vinden als u ook wilt uitleggen hoe de warmtecentrale in het betreffende gebied terecht is gekomen zonder dat deze raad daarin is gekend. Of dat de gemeente Overbetuwe de plannen ter goedkeuring is voorgelegd. In het verleden heeft de gemeente Arnhem dergelijk vragen t.a.v. het betreffende gebied namelijk wel voorgelegd.

Hoe zal het verhaal van die 1 seconde gaan aflopen? De tijd zal het leren. Wordt het “de tijd heelt alle wonden” of toch “Komt tijd komt raad”? Met dat laatste zijn wij het als raad natuurlijk eens.”

Deze tekst werd door mij namens de gemeenteraad van Overbetuwe uitgesproken op 11 februari toen wethouder Roeland Kreeft een bezoek bracht aan de commissie Ruimte van Overbetuwe. Hij kwam langs om extra informatie te geven over de plannen van Arnhem ten zuiden van Schuytgraaf. Daar zijn een aantal woningen gepland in een gebied waar

Wijnand Duyvendak bezoekt Elst

Wijnand Duyvendak bezoekt Elst

Overbetuwe claimed dat middels een convenant in het verleden is afgesproken dat er geen woningbouw zou plaatsvinden.

Meer en meer mensen vinden hun weg naar Overbetuwe. Zo zal op woensdag 4 maart 2009 Wijnand Duyvendak aanwezig zijn op de ledenvergadering van GroenLinks. De avond staat ook open voor niet leden. Meer informatie vindt u hier.

%d bloggers liken dit: