Dozen, adviezen en klimaatverandering

In de schaduw van alle aandacht voor Zetten in onze gemeente is op de raadsvergadering van 30 oktober ook nog twee andere belangwekkende besluiten genomen door de raadsleden.

Ten eerste is besloten dat de gemeente vanaf het volgend jaar een groot project start om 5000 huishoudens benaderen en hun een energiebox aan te bieden. In deze doos vinden bewoners een aantal attributen (spaarlampen, tochtstrips e.a.) waarmee zij hun woning kunnen verbeteren. Aan het verkrijgen van de box is het bezoek gekoppeld van een adviseur die aanwijzingen zal geven hoe er in het huis de energie rekening nog verder omlaag kan worden gebracht.

Daarnaast komt er begin volgend jaar extra menskracht beschikbaar om te kijken of en hoe de gemeente in 2030 een klimaatneutrale status kan krijgen. Klimaatneutraal betekent dat de gemeente vanaf dat jaar zorgt dat de hoeveelheid CO2 die in de gemeente uitstoot (netto gezien) gelijk is aan nul. De extra capaciteit komt via een initiatiefvoorstel van de raad tot stand. Het initiatief hiervoor is genomen door GroenLinks Overbetuwe.

U zult begrijpen dat GroenLinks erg blij is met deze stappen van de gemeente Overbetuwe. Mijn kinderen zullen er over 25 jaar ook blij mee zijn. Nu zijn ze nog te klein om het te beseffen, maar het begin van een veranderde mentaliteit wordt langzaam zichtbaar.

%d bloggers liken dit: