Er is een land waar mensen willen wonen

joke-smitGehoord op het GroenLinks congres van 22 november:

Joke Smit

Er is een land waar vrouwen willen wonen
(liedtekst, 1981; muziek Ruud Bos)

Er is een land waar vrouwen willen wonen,
Waar vrouw-zijn niet betekent: tweederangs en bang en klein
Waar vrouwen niet om mannen concurreren
Maar zusters en geliefden kunnen zijn.
Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen,
Maar paspoort zijn naar wijsheid, aanzien, ’s werelds raadsvrouw zijn.
Waar jonge vrouwen dus een leven voorbereiden
Waarin zij veertig, zestig, tachtig zullen zijn.

Er is een land waar vrouwen willen wonen,
Waar onrecht niet als een natuurgegeven wordt beschouwd.
Waar dienstbaarheid niet toevalt aan één sekse,
En niet vanzelf een man de leiding houdt.
Waar moeder niet hetzelfde is als huisvrouw,
Waar steeds opnieuw wordt nagegaan wie zwak zijn en wie sterk.
Waar allen zorgen voor wie hulp behoeven,
En ‘t brood verdienen met maar vijf uur werk.

Er is een land waar mannen willen wonen.
Waar jongens van de plicht tot flink en stoer doen zijn bevrijd.
Waar niemand wint ten koste van een ander,
En man-zijn ook betekent: zorgzaamheid.
Waar angst en rouw niet weggemoffeld worden,
Waar mannen zonder baan niet denken dat ze minder zijn.
Waar vrouw en man elkaar niet hoeven haten,
Maar eindelijk bondgenoten kunnen zijn.

Er is een land waar mensen willen wonen.
Waar jong zijn niet betekent dat je steeds wordt genegeerd.
Waar zwakken met respect benaderd worden,
En vreemdelingen niet meer gekleineerd.
Waarin geweld door niemand meer geduld wordt,
Waar allen kunnen troosten als een mens ten onder gaat.
Dat is het land waar mensen willen wonen,
Het land waar de saamhorigheid bestaat.

Ik weet niet meer wie het voordroeg, maar de wijze waarop zij dat deed heeft grote indruk op mij achter gelaten en ik meen niet op mij alleen. Mocht iemand weten wie de voordracht deed dan houd ik me aanbevolen.

De voordracht werd gedaan om steun te vragen voor één van de prioriteiten:

Wij willen een open samenleving: emancipatie en diversiteit

GroenLinks is de emancipatiepartij van Nederland. groenLinks stelt rolpatronen en verwachtingen die er zijn op basis van iemands sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd, handicap of etniciteit voortdurend ter discussie en zet zich in voor het daadwerkelijk doorbreken van glazen muren en plafonds. Daarom willen we het volgende realiseren:

  • De overheid stimuleert dat de diversiteit in bedrijven en organisaties verder wordt vergroot. Het is niet voldoende iedereen op papier gelijke rechten en kansen te bieden. De overheid moet een actief emancipatiebeleid voeren, achterstellingen en discriminatie bestrijden, en zo nodig bestaande achterstanden met harde maatregeleen als quota wegwerken.
  • Het gezin is niet langer de standaard voor wetgeving en beleid; andere vormen van samen of alleen leven worden hierin net zozeer erkend. Zorgarbeid wordt beter gewaardeerd en met regeleingen voor combinaties van arbeid en zorg beter verdeeld.

Natuurlijk werd deze prioriteit één van de acht hoofdprioriteiten.

De liedtekst wordt veel geciteerd en is inspiratie voor veel mensen zoals bijvoorbeeld Hanneke. Wellicht was ook zij vandaag op het congres.

Joke Smit

Joke Smit

Joke Smit was dochter van een onderwijzer en groeide op in Vianen, in een Nederlands-hervormd gezin met zes kinderen. Ze ging naar het Christelijk Gymnasium Utrecht en studeerde Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1956 trouwde ze met Constant Kool, het stel kreeg twee kinderen.

Tussen 1955 en 1966 was ze lerares Frans op een aantal scholen. In 1962 bracht ze een jaar als freelancer in Parijs door, waar ze artikelen schreef voor de NRC en Het Parool. Daarna was ze redacteur en redactiesecretaris van het literaire tijdschrift Tirade. In 1966 werd ze wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het instituut voor Vertaalkunde aan de UvA. In 1967 werd ze lid van de Partij van de Arbeid. Van september 1970 tot september 1971 was ze voor de PvdA gemeenteraadslid in Amsterdam. In 1971 werd ze ook redacteur van het wetenschappelijk partijblad Socialisme & Democratie.

In 1974 eindigde haar relatie met Constant Kool, vanaf 1978 had ze een relatie met Jeroen de Wildt.

Ze nam deel aan vele commissies, zoals de Programmaraad TV van de NOS, de Commissie Open School en de Emancipatie Kommissie.

Joke Smit stierf in september 1981 aan borstkanker, 48 jaar oud.

Bron (wikipedia: Joke Smit)

%d bloggers liken dit: