TBS kliniek Zetten van de baan?

Dat mag je wel geloven als je de uitspraak van de voorzieningenrechter hoort. Deze heeft aangegeven dat een TBS-kliniek niet past in de huidige bestemming die aan deze locatie is gegeven. De bouwvergunning die door de gemeente is afgegeven is op die grond geschorst. Hiermee wordt een nieuw hoofdstuk geschreven in het geschiedenis boek van de Ottho Gerard Heldring stichting. Een boek waar de laatste twee  jaar reeds een aantal hoofdstukken aan zijn toegevoegd.

In juni 2007 werden raad en bevolking van Zetten voor het eerst geinformeerd op de mogelijke komst van TBS inrichting in Zetten, deze zou gecombineerd worden een instelling voor PIJ jongeren. De gemeenteraad reageerde verbaasd en kritisch maar het college beargumenteerde dat de komst van de kliniek paste bij het heersende bestemmingsplan en dat de bouwvergunning in behandeling zou worden genomen. Hoewel het proces géén schoonheidsprijs verdiende, accepteerde de raad uiteindelijk de gang van zaken en restte de tegenstanders van de TBS-inrichting niets anders dan in beroep te gaan tegen de bouwvergunning, met bovenstaand resultaat. De Gelderlander bericht erover.

GroenLinks heeft zich in het afgelopen jaren kritisch opgesteld tegen de gang van zaken en een aantal keren hierover vragen gesteld en discussies uitgelokt.

De vraag is hoe het nu verder moet en gaat. De bodemprocedure die volgt op de uitspraak van de voorzieningenrechter zal definitief bepalen hoe de vlag erbij hangt.

Er breken interessante tijden aan de politiek in de gemeente Overbetuwe. Allereerst lijkt me een evaluatie op zijn plaats, hoe heeft het zover kunnen komen? Daarna is de vraag aan de orde wat OGH nu wil. Tenslotte lijkt het waarschijnlijk dat de gemeente (en de raad) zich daarna moet gaan uitspreken hoe het verder moet en hoe men erin staat. Men kan zich niet langer verschuilen achter bestaande kaders.

De Vereniging Veilige Leefomgeving Zetten (VVLZ), die de website stop TBS Zetten exploiteerd, is natuurlijk euforisch over de uitspraak. De uitspraak van de rechter is het succes waar ze op gehoopt hebben.

De vraag is wat het verhaal wordt van Wethouder Mooij die op 29 januari aan de bevolking van Zetten gaat uitleggen hoe het zit met de overeenkomst die tussen de OGH en de gemeente wordt gesloten.

Ruim één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen zal dit alles interessante debatten opleveren. Ik verheug me er nu al op. Wellicht leidt dit alles tot een interpellatie debat op de raad van aankomende dinsdag.

Gemeenteraad Overbetuwe laat tanden zien.

maar bijten ze ook door?

De gemeenteraad van Overbetuwe was op dreef deze week. Tegen de wens van het college in wordt Arnhem de wacht aangezegd t.a.v. bouwen richting Elst. Het plan van het college om de raad nu met de bestuurders in Arnhem te laten praten om tot inkeer te komen getuigd van arrogantie. Het signaal van de raad was duidelijk, tijd om het te respecteren zou ik zeggen.

Verder wordt Wethouder Mooij tot spoed gemaand als het gaat op de uitwerking van een nota van uitgangspunten over Elst Centrum. Binnen twee maanden moet het er zijn. Hopelijk krijgt deze kritische houding volgende week een vervolg met het vrijmaken voor geld voor het opzetten van Theater de Kik. Vooralsnog lijkt er een raadsmeerderheid om het theater te steunen. Het college wenst meer tijd.

Logo theater de Kik

Logo theater de Kik

Initiatiefnemers van Theater de Kik zijn begin dit jaar bij de gemeente aangeklopt met hun plannen. Geheel uitgewerkt inclusief pand en financiele onderbouwing. De raad heeft in juni het college gevraagd volledige medewerking en ondersteuning te geven om het mogelijk te maken dat met de begroting van 2009 de plannen worden meegenomen. Vanaf dat tijdstip heeft het college nauwelijks actie ondernomen. Tegelijkertijd zijn de initiatiefnemers doorgegaan, hebben hun plannen verder uitgewerkt, zijn met een architect aan de slag gegaan en zijn in onderhandeling over de aankoop van het pand. Nu nee zeggen zorgt minimaal voor een half jaar vertraging.

Kindervoorstelling Brief voor de Koning

Kindervoorstelling Brief voor de Koning

Welke argumenten heeft het college voor uitstel? Is de financiele onderbouwing werkelijk discutabel? Is het bedrag van € 3,- per inwoner per jaar inderdaad te veel voor een theater met 150 stoelen, waar een muziekschool ook onderdak vindt en talloze activiteiten ter ondersteuning van het culturele leven in Overbetuwe te verdiepen een plek krijgen. Of is er iets anders aan de hand? Past de snelheid waarmee het theater op de kaart wordt gezet misschien niet de traagheid van de plannen voor Elsst Centrum. Wil het college het theater op de plek van het huidige gemeentehuis, waar over zo’n vijf jaar het culturele plein moet komen? Of is er een andere invulling toegedacht aan de plek die de initiatief nemers voor ogen hebben? Aankomende dinsdag weten we meer.

Wat GroenLinks betreft gaan we doorbijten en stevig ook als het nodig is. Het wordt tijd om de zwarte band uit de kast te halen.

%d bloggers liken dit: