TBS kliniek Zetten van de baan?

Dat mag je wel geloven als je de uitspraak van de voorzieningenrechter hoort. Deze heeft aangegeven dat een TBS-kliniek niet past in de huidige bestemming die aan deze locatie is gegeven. De bouwvergunning die door de gemeente is afgegeven is op die grond geschorst. Hiermee wordt een nieuw hoofdstuk geschreven in het geschiedenis boek van de Ottho Gerard Heldring stichting. Een boek waar de laatste twee  jaar reeds een aantal hoofdstukken aan zijn toegevoegd.

In juni 2007 werden raad en bevolking van Zetten voor het eerst geinformeerd op de mogelijke komst van TBS inrichting in Zetten, deze zou gecombineerd worden een instelling voor PIJ jongeren. De gemeenteraad reageerde verbaasd en kritisch maar het college beargumenteerde dat de komst van de kliniek paste bij het heersende bestemmingsplan en dat de bouwvergunning in behandeling zou worden genomen. Hoewel het proces géén schoonheidsprijs verdiende, accepteerde de raad uiteindelijk de gang van zaken en restte de tegenstanders van de TBS-inrichting niets anders dan in beroep te gaan tegen de bouwvergunning, met bovenstaand resultaat. De Gelderlander bericht erover.

GroenLinks heeft zich in het afgelopen jaren kritisch opgesteld tegen de gang van zaken en een aantal keren hierover vragen gesteld en discussies uitgelokt.

De vraag is hoe het nu verder moet en gaat. De bodemprocedure die volgt op de uitspraak van de voorzieningenrechter zal definitief bepalen hoe de vlag erbij hangt.

Er breken interessante tijden aan de politiek in de gemeente Overbetuwe. Allereerst lijkt me een evaluatie op zijn plaats, hoe heeft het zover kunnen komen? Daarna is de vraag aan de orde wat OGH nu wil. Tenslotte lijkt het waarschijnlijk dat de gemeente (en de raad) zich daarna moet gaan uitspreken hoe het verder moet en hoe men erin staat. Men kan zich niet langer verschuilen achter bestaande kaders.

De Vereniging Veilige Leefomgeving Zetten (VVLZ), die de website stop TBS Zetten exploiteerd, is natuurlijk euforisch over de uitspraak. De uitspraak van de rechter is het succes waar ze op gehoopt hebben.

De vraag is wat het verhaal wordt van Wethouder Mooij die op 29 januari aan de bevolking van Zetten gaat uitleggen hoe het zit met de overeenkomst die tussen de OGH en de gemeente wordt gesloten.

Ruim één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen zal dit alles interessante debatten opleveren. Ik verheug me er nu al op. Wellicht leidt dit alles tot een interpellatie debat op de raad van aankomende dinsdag.

%d bloggers liken dit: