Paul Wilders betreedt politieke arena.

Met het aannemen van een uitnodiging van Pauw en Witteman betreedt Paul Wilders, de broer van, bewust de politieke arena. Daarnaast is ie sinds korte een politieke weblog gestart: http://www.dutchpolitics.org/ en is hij actief op Twitter: http://twitter.com/paul_wilders/ Met zijn kritische opmerkingen over zijn broer,  loopt ie het gevaar enerzijds omarmt te worden als nieuwe held en aan de andere kant een enorme hoeveelheid bagger over zich heen te krijgen. Kortom een dapper man, zo lijkt het.

Het is wel een man van humor de Paul Wilders. Op zijn linked in profiel is te lezen dat ie eigenaar is van Wilders Security. Een beveiliginsbedrijf voor…. ict systemen. Tot nu toe bestonden zijn tweets veelal uit berichten in de context van zijn bedrijf. Sinds vandaag is daar echter de aankondiging te vinden van zijn nieuwe weblog.

In zijn eerste echte blogpost heeft ie het over identiteit en politiek. Wat is identiteit en welke rol speelt het in de politiek. Juist in zijn geval lijkt dat een intrigerende vraag. “Identiteit is een aantal gezamenlijk gedeelde kenmerken”.  Hij concludeert dat de mens als zodanig geen fundament  heeft zodra en zo lang er geen groeperingen bestaan die wat wezenlijke kenmerken afwijkt van de zijne.

Zelf weet niet helemaal of dat nog steeds zo is. Juist Twitter is een voorbeeld van een plek waar men een persoonlijke identiteit kan opbouwen, die niet gespiegeld wordt aan andere groeperingen, maar aan andere individuen. En hoewel ontwikkelingen in de samenleving op dit moment anders lijken te gaan is dat misschien wel een reactie op die trend in de maatschappij. Voor veel mensen is het “bedreigend” en persoonlijke identiteit te “moeten” ontwikkelen. Als reactie op dat gevoel gaan we onze sterker uiten als deel van een groepering. Of is dit sociologie van de kouwe grond, ik ben géén expert op dit terrein.

Terug naar Wilders, Paul Wilders, ik ben benieuwd hoe ie zich vandaag bij Paul en Witteman gaat neerzetten, ik ben benieuwd hoe hij wordt benaderd door de interviewers. Welke identiteit meet hij zich aan en in welke identiteit wordt ie gedrukt. Ook de komende weken zou dat proces zo maar door kunnen gaan. Daarom is het dapper dat ie op deze manier naar buiten treedt, hoop dat het voortkomt uit authenticiteit en niet uit opportunisme.

Een mooie datum: 03-03-2010.

Politiek kan je een heerlijk gevoel geven. Als discussies werkelijk ergens over gaan, als je kunt overbrengen waar je naar toe wilt en als dubbeltjes de goede kant uitvallen, stijg je uit boven jezelf. Als dat resultaat ook nog eens met de hele fractie bereikt wordt ligt Icarus op de loer. Toch is het lekker zweven op grote hoogte.

img017d1

Begroeting burgemeester bij Elster Toren

Binnen de fractie van GroenLinks Overbetuwe hadden we de afgelopen week zo’n moment. Binnen de raad zagen we raadsbrede steun voor twee van onze voorstellen. Zeven van de tien voorstellen in de begrotingsraad kwamen er niet door of werden ingetrokken, de twee van ons wel. En dat voelt goed. Daar word je blij van.

Het eerste voorstel was op het gebied van bezuinigingen die het college wilde doorvoeren rondom Klimaat en Cultuur. €100.000 had men voor 2010 ingeboekt. Gelukkig ging het niet door en kan het beleid in 2010 met kracht worden uitgevoerd.

Het tweede voorstel had te maken met de dagopvang voor ouderen. De betreffende wethouder werd nadrukkelijk gevraagd om te onderzoeken hoe die dagopvang blijvend kan worden ingevuld, ondanks bezuinigingen op de ABWZ.

img017d2

Gemeentehuis Elst

Vaak lijkt dit soort successen af te hangen van toevalligheden. Een raad eerder kan alles wat je voorbereid in het water vallen. Als je echter consequent probeert stappen te maken merk je dat je steeds vaker met een glimlach de raadszaal verlaat. Je kan dan meer bereiken dan je op grond van je grootte mag verwachten. En zo kon het dat GroenLinks deze week met 2 van de 27 zetels écht iets kon betekenen.

Maar dit is niet bedoeld als een pleidooi voor de partij waar ik nu ruim 7 jaar lid van ben. Het is een pleidooi voor de politiek, waarvan zovaak gezegd wordt dat het op afstand staat van de burger. In de gemeentelijke politiek is dat veel minder het geval. Iedere commissie- of raadsvergadering staat die burger voor je neus, om te laten weten wat hij wil. En als ie er niet fysiek is, dan hangt ie wel aan de telefoon of stuurt je een mail. Deze contacten en de informatie die ze je geven zijn essentieel bij het uitoefenen van je taak en helpen je je voorstellen gemotiveerd te onderbouwen.

Gemeenteraad

Jongeren in raadszaal

)p 3 maart 2010 zijn er weer verkiezingen. Inwoners van steden en dorpen zullen de lokale politici weer vaker tegenkomen. Vaker als anders, maar met dezelfde betrokkenheid als anders. Betrokken inwoners weten dat elke hulp in die tijd welkom is. Of het nu gaat om de PvdA, Christen Unie of GroenLinks, iedere hand is in die periode nodig.

Dus pak die gemeentegids en ga op zoek naar dat telefoonnummer, als je denkt dat politiek nog steeds kan inspireren. Het helpt ons en jou om op 3 maart ook met datzelfde heerlijke gevoel weer naar huis te gaan.

Vrouwen in de politiek

Woman in politics is vandaag in het nieuws. De conferentie werd gisteren gehouden in Amsterdam om “elkaar te inspireren en tot een concreet stappenplan te komen om de participatie en doorstroom van vrouwen in de politiek (en de andere domeinen) te stimuleren”. Jammer dat ze dan vooral in het nieuws komen door de verkiezing van de prinsjesdagbokaal waar drie mannen in het zonnetje worden gezet. Woman in politics.

Vanochtend worden Paul Kalma, Heleen Mees en nog een derde persoon geinterviewd voor BNR radio over het bovenstaande. Twee quotes die typerend zijn voor dit soort interviews: “we praten hier vooral over vrouwen, eigenlijk.” en “Dat is dan bijna een seksistische opmerking”. Woman in politics.

Vrouwen in de politiek zijn vaak in het nieuws, zoals bijvoorbeeld de laatste dagen, daarbij ontbreekt het vaak aan positieve beeldvorming:

  • Hillary Clinton wordt nu misschien Minister van buitenlandse zaken van de VS. Was dat niet dezelfde vrouw die haar buitenlandse ervaring tijdens haar campagne flink overdreef? Hopelijk kan zij zich in haar nieuwe positie aan die kritiek onttrekken. Obama heeft wel al aangegeven dat hij het buitenlands beleid zal bepalen. Woman in politics.
  • Gerda Verburg komt in het nieuws omdat ze het CDA belang zou laten voorgaan. “Bij de vestigingsplaats van organisaties spelen terugdringen van files en het bevorderen van mobiliteit een ondergeschikte rol”. Woman in politcs.
  • Rita Verdonk verliest met Trots op Nederland haar belangrijke campainer Kay van der Linde. Wat opvalt is dat ze hem weinig bijvalt of bedankt voor de diensten die hij de afgelopen periode heeft verleent. Ze ziet het gebeuren en kijkt toe. Woman ini politics.

Er zijn inmiddels tal van initiatieven om meer vrouwen te activeren voor een topfunctie in de politiek en daarbuiten. Werken aan de beeldvorming rondom dit gebied is een belangrijke doelstelling.

  • Woman on Top, met als voorvechter de eerder genoemde Heleen Mees. Als zij begin maart een interview geeft in Trouw wordt zij in het commentaar van lezers volledig afgebrand.
  • Het ambassadeursnetwerk en het initiatief “It’s Lovely at the top”, met als voorvechter Dorine van Burmanje, bestuursvoorzitter van het Kadaster. Ze neemt een videoclip op en organiseert seminars. Bij het Kadaster wordt voor management functies net zoveel vrouwen als mannen uitgenodigd bij sollicitaties.
  • Woman inc. heeft een raad van bestuur van tien mensen, zonder een voorzitter, één duidelijk gezicht naar buiten. Het doel is om vrouwen uit verschillende werelden met elkaar in contact te brengen. Een nieuwe invulling geven aan het begrip vrouwenbeweging.

Dit is slechts een drietal van de vele initiatieven, een dynamische wereld, waarin veel gebeurd, ook internationaal. Bovenstaande actuele nieuwsberichten maken duidelijk dat er ook nog wel wat te doen valt. Zeker als je weet dat sommigen nog heel anders tegen vrouwen in de politiek aankijken.

%d bloggers liken dit: