Wonen in Overbetuwe

Hoe is dat: wonen in Overbetuwe? Waarschijnlijk kijkt u vreemd op bij deze vraag. U woont immers in Elst, Heteren, Zetten of in één van die andere dorpen die onze gemeente telt. Kent u ze allemaal?

Na vier jaar gemeenteraad lukt het mij aardig. Toch blijft het lastig om over al die kernen heen in Overbetuwe de juiste besluiten te nemen. In Heteren een dorpshart, liefst met Lidl, Zetten een sporthal, Valburg een multi- functioneel centrum, Oosterhout een culturhüs en in Elst een mooi centrum. En er staan meer nuttige zaken op die lijst.

Tegelijkertijd moet de gemeente de komende jaren fors bezuinigen. De landelijke overheid dwingt ons om vanaf 2012 ieder jaar opnieuw 5 miljoen euro minder uit te geven. Een heel bedrag. Ongeveer de jaarlasten die je kwijt bent bij het bouwen van drie gemeentehuizen. Waar halen we dat geld vandaan?

Wat GroenLinks betreft kijken we eerst naar een efficiëntere werkwijze in dat gemeentehuis: kan het anders? Een aantal grote investeringen (zoals een extra tunnel bij het spoor) in Elst stellen we ter discussie. Minder investeren in nieuw beleid helpt ook. Daarna willen we pas naar een verhoging van de OZB kijken.

We willen namelijk niet dat ouderen, gehandicapten of jongeren de dupe van bezuinigingen worden, dat de verenigingen de tol gaan betalen of dat het sociale vangnet verslechtert. Dan liever een tandje erbij voor degenen die dat dragen kunnen.

Elf dorpen heeft Overbetuwe: Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg, Herveld, Andelst, Zetten, Hemmen, Randwijk, Heteren, Driel en Elst. Een stem voor GroenLinks is kiezen vóór alle dorpen en vóór alle mensen die er wonen. Misschien wel de beste keuze op 3 maart.

Ik woon met plezier in Overbetuwe, mijn drie dochters hebben het er prettig op school. Mijn inzet is dat dát zo blijft.

Groen Werkt: overbetuwe.groenlinks.nl

(eerder verschenen in gemeentenieuws)

Bezuinigingen van tafel!?

De gemeenteraad van Overbetuwe gaat zich scharen achter het voorstel om cultuur en klimaat in 2010 te sparen. Het voorstel is door GroenLinks in elkaar gezet en wordt door een grote meerderheid van de andere politieke partijen onderschreven. Resultaat is dat dit jaar geformuleerd beleid volgend jaar kan worden uitgevoerd en niet te maken krijgt met een korting van €100.000 .

nextnature_sixies2_1st_ave_machine

Culmaat of Klituur

Het college van B&W had de maatregelen genomen omdat het beleid na de kadernota in mei was aangenomen en het ook zonder dat bedrag mogelijk zou zijn om het beleid te realiseren. Een meerderheid van de raad is het met GroenLinks eens dat dit een arbitraire keuze is van het college, dat prioriteit van beleid niet wordt bepaald door de volgorde van goedkeuren en het cultuur en het klimaatbeleid volgend jaar met kracht uit de startblokken moet komen.

Dat lijkt atypisch in deze tijd van opdoemende tekorten. Zonder maatregelen loopt de begroting van Overbetuwe in 2013 aan tegen een tekort van €3.000.000 euro op een budget van ongeveer 70 miljoen. En dan is daar nog géén rekening gehouden met de maatregelen die vanaf 2012 worden verwacht om het gemeentefonds met 20% terug te brengen, wat een extra taakstelling van 6 miljoen euro met zich mee gaat brengen. Een bijna onmogelijke taak nu veel uitvoerend beleid via decentralisatie bij de gemeente is terecht gekomen.

nextnature_sixies_1st_ave_machine

Klituur of Culmaat!

Vooralsnog is GroenLinks tevreden dat Klimaat en Cultuur in Overbetuwe prioriteit krijgen en dat daar brede steun voor is.  Dat geeft vertrouwen richting de gemeenteraadsverkiezingen en de periode daarna. Volgend jaar is nog steeds sprake van een overschot.

Dinsdag dan zit ik met collega raadslid bij het jaarlijkse ritueel van de begrotingsbehandeling. Ritueel omdat er vaak veel wordt gesproken, maar weinig gezegd. Met 2 amendementen en vooralsnog 7 moties is de stof tot discussie ook nog beperkt.  Ook atypisch zo voor de gemeenteraadsverkiezingen, of zal de zending van maandag ons nog gaan verrassen?

Van nature betrokken – our planet – kerstpakket

kerstpakketHeb jij er ook één gehad? Zo’n doos met inhoud? De kinderen worden er al niet meer enthousiast van. Ik moet zeggen, na het zeulen in de bus, op het station, achter op de fiets het huis in, was ik toch even benieuwd wat ik had binnen gehengeld dit jaar. Het zag er verantwoord uit. Maar was het dat ook?

Sommige zaken waren denk ik aantoonbaar verantwoord: Een pluche beest van “Kidsrights” en een karton “earth water” van de UNHCR. Maar wat moest ik aan met de roomboterwafels, thee, hot choco en theemints van “Van nature betrokken”. Het leek me wel een leuke slogan voor de gemeente raadsverkiezingen. “GroenLinks: van nature betrokken” of “GroenLinks: natuurlijk betrokken”. Maar was het product ook verantwoord? Op internetkerstpakket2 kwam ik niet verder. Wel referenties naar website van kerstpakket leveranciers, maar niet naar de oorsprong van de producten, ook niet op de doos overigens. Hetzelfde gold voor de wijn en de bonbons van “our planet”. Een prachtig logo waarop de aarde werd afgebeeld, zeer verantwoord afgebeeld. Het lijkt een goed idee om deze bonbons op te eten. Of ik er ook iets of iemand mee help wordt me nergens duidelijk.

Moet ik dit nu ook gaan wantrouwen? Wie helpt me uit de droom. Ik wil genieten, me te goed doen aan al dat lekkers, ik wil het doen met de gedachte dat het extra helpt of met de gedachte dat het helemaal géén donder kan schelen. Maar nu overheerst twijfel. Ik weet het wel, dat maakt duidelijk dat ik besta, maar geeft me geen antwoorden.

Yes he can!!! Obama president.

Yes we can. De slogan waarmee Obama furore maakte en president van de Verenigde Staten werd. Vandaag om 4.30 uur (?) lukte het hem en was ie virtueel president: Na twee zwart goeverneurs heeft is daar nu de eerste zwarte president van de verenigde staten. “He’s is not black, he is green.” probeerde zijn opponent het land duidelijk te maken. Het hielp niet. Het volk koos voor “Change”. Verandering wordt nodig geacht.

Nieuwe president van de Verenigde Staten.

Barack Obama: Nieuwe president van de Verenigde Staten.

Obama zal een icoon en voorbeeld worden voor hele bevolkingsgroepen over de hele wereld. Hun rolmodel is de machtigste persoon ter wereld. Hoe zou een telefoongesprek tussen Sarkozy en Obama verlopen? Het lijken op het eerste gezicht tegenpolen. Een gesprek met Jan-Peter kan ik me ook niet goed voorstellen. Iemand van wie de perceptie zover afwijkt van zijn eigen werkelijkheid kan van hoog vallen, met name voor de mensen die tegen hem op kijken. Hij zal moeite hebben om de verwachtingen waar te maken.

De verkiezingen hebben ruim 5 miljard gekost. Maar vijf miljard investering bij een recessie is nooit weg, zou ik zo denken. Zie het maar als een investering in de samenleving.

Persoonlijk zal ik blij zijn dat ik niet meer naar president Bush hoef te luisteren. Mijn allergie voor die man komt in de buurt van mijn allergie voor JP. Gelukkig zie ik die laatste niet zo vaak meer voorbij komen. De eerste vanaf morgen ook niet meer. Nou ja ik geloof officieel 20 januari 2009. Zolang houd ik het nog wel vol. Dat niet iedereen even blij is, mag duidelijk zijn.

%d bloggers liken dit: