Schuytgraaf: Wethouder Arnhem bezoekt gemeenteraad Elst.

wethouderkreeft“We hebben het vandaag over de zuidrand van Schuytgraaf. Een gebied ten zuiden van Arnhem op de rand met de gemeente Overbetuwe.

Ik ken dat gebied persoonlijk erg goed. Dagelijks reis ik van Elst naar Apeldoorn en mijn trein rijdt er dwars door. Het is al weer langer licht en zo kon ik ook vanavond door het raam van de trein naar buitne kijken en naar mijn horloge.

Weet u hoe lang de stoptrein er over doet om van Arnhem-Zuid naar Elst Noord te rijden? 15 seconden. 15 luttele seconden. U wilt, als ik het goed begrijp vvan de 15 seconden, 14 seconden maken. Wij willen vasthouden aan 15 seconden. Het verschil is maar één seconde.

Toch is om die éne seconde in de afgelopen jaren veel te doen geweest. De voorlaatste keer was dat in 1996, toen deze gemeenteraad het Arnhem niet toestond in het bewuste gebied te bouwen. Recent in de raad van 28 oktober 2008 heeft de gemeente raad dat standpunt herhaald.

Het voorgelegde besluit dat oorspronkelijk luidde: “De raad besluit geen bezwaren te maken tegen de plannen van de gemeente Arnhem voor de aanleg van woonvelden in de zonde groen en water” werd na discussie in de raad geamendeerd en uidde toen “De raad besluit ernstige bezwaren te hebben tegen de plannen van de gemeente Arnhem voor de aanleg van woonvelden in de zone groen en water.” Dit besluit werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Als het goed is bent u door het college hiervan op de hoogte gebracht.

Wij zijn blij met de komst van de wethouder uit Arnhem. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen, om in de tijdsmetafoor te blijven. We vinden het prettig om een toelichting te krijgen bij de huidige planvorming van die gemeente. Persoonlijk zou ik het prettig vinden als u ook wilt uitleggen hoe de warmtecentrale in het betreffende gebied terecht is gekomen zonder dat deze raad daarin is gekend. Of dat de gemeente Overbetuwe de plannen ter goedkeuring is voorgelegd. In het verleden heeft de gemeente Arnhem dergelijk vragen t.a.v. het betreffende gebied namelijk wel voorgelegd.

Hoe zal het verhaal van die 1 seconde gaan aflopen? De tijd zal het leren. Wordt het “de tijd heelt alle wonden” of toch “Komt tijd komt raad”? Met dat laatste zijn wij het als raad natuurlijk eens.”

Deze tekst werd door mij namens de gemeenteraad van Overbetuwe uitgesproken op 11 februari toen wethouder Roeland Kreeft een bezoek bracht aan de commissie Ruimte van Overbetuwe. Hij kwam langs om extra informatie te geven over de plannen van Arnhem ten zuiden van Schuytgraaf. Daar zijn een aantal woningen gepland in een gebied waar

Wijnand Duyvendak bezoekt Elst

Wijnand Duyvendak bezoekt Elst

Overbetuwe claimed dat middels een convenant in het verleden is afgesproken dat er geen woningbouw zou plaatsvinden.

Meer en meer mensen vinden hun weg naar Overbetuwe. Zo zal op woensdag 4 maart 2009 Wijnand Duyvendak aanwezig zijn op de ledenvergadering van GroenLinks. De avond staat ook open voor niet leden. Meer informatie vindt u hier.

Mensen, een dorp, de stad

Vanavond ben ik onderweg. Terwijl de financiële wereld langzaam aftakelt en mensen in Nederland zich afvragen wat de toekomst gaat brengen ben ik op weg naar één van de kernen van onze gemeente. Vanuit Elst begeef ik me in de auto via een pas aangelegde brede uitvalsweg. Halverwege houdt die brede weg op, om via een normale straat uit te komen in een dorpje in de schaduw van het verrijzende Schuijtgraaf.

De dorpsraad van Driel heeft de politieke partijen uitgenodigd om kennis te maken met de vernieuwde dorpsraad en de nieuwe aanpak die zij voorstaan. Doel is om de vorige dorpsraad, die meer weerstand dan applaus in het dorp opriep, te doen vergeten. Aan het eind van de avond denk ik dat ze dat gaat lukken.

Er zijn meer politieke partijen die aan de oproep van de dorpsraad gehoor hebben gegeven en er hetzelfde belang aan hechten als GroenLinks. Naast mijzelf is er iemand van D66 aanwezig. Ja, er is tegelijkertijd een belangrijke commissie vergadering en ja we hebben al veel bijeenkomsten in onze agenda’s staan en het is ook zeker zo dat als met de griffie was afgestemd een andere avond was gekozen. De vraag is echter of dit alles voldoende is om gemotiveerde groep inwoners terzijde te schuiven.

Ondanks of misschien wel dankzij de afwezigheid van vele anderen heb ik een waardevolle en plezierige avond. Er is in de dorpsraad veel behoefte om meer context te krijgen. Wat is hun rol, wat is de rol van de raad, hoe lopen besluitvormingstrajecten en hoe kunnen ze die beïnvloeden? Het zijn een paar van de vragen die naar voren komen.

Er komen ook belangrijke inhoudelijke punten aan de orde. De bevolking van Heteren vergrijst. Tegelijkertijd is er weinig woningbouw voor deze doelgroep. Dit zorgt ervoor dat ze in hun bestaande woning blijven wonen, het gemiddelde aantal bewoners van een huis dus daalt en de bevolking in kernen terugloopt.

De dorpsraad maakt zich ook zorgen over het behoud van de identiteit van het dorp, zijn positionering t.o.v. Schuytgraaf. Bouwen in de groenzone zou de overgang doen verwateren. Er is enige argwaan t.a.v de gemeente Arnhem.

De N837 komt aan bod en de noodzaak te voorkomen dat een deel van de bevolking wordt afgesloten van Driel. Er is een tweede landbouwsluis noodzakelijk.

Bussen in de dorpstraat zorgen voor een betere bereikbaarheid, maar tegelijkertijd een issue m.b.t. de veiligheid. Dat wordt nog eens versterkt doordat ze samen met schoolkinderen over dezelfde smalle weg richting Elst rijden als waarover ik ben komen aanrijden.

Naast de inhoud bespreken we op bovenstaande punten wie de verantwoordelijkheden zijn op dit soort dossiers, waar invloed moet worden aangewend en op welke momenten. Ik hoor mezelf zaken uitleggen en vind dat eigenlijk best wel verhelderend, voor mijzelf. 🙂

De nieuwe dorpsraad in Driel is nu drie maanden actief. Men is bezig draagvlak te creëren onder de bevolking en weet inmiddels dat het moeilijk is burgers in beweging te brengen (tot het schoonhouden van hun eigen dorp). Vanuit het draagvlak verkent men de wegen om macht te verkrijgen, invloed aan te wenden. Als men er in slaagt hun successen te vieren en verbittering door tegenslagen te voorkomen, gaat dat lukken. Ik heb er vertrouwen in.

Ik rijd terug naar Elst, via dezelfde weg, ik kijk er naar met andere ogen. Weet meer, ben wijzer. Altijd weer een prettig bijeffect van het luisteren naar mensen. Ik parkeer de auto op de oprit en hoor nog net het laatste staartje van het nieuws. New York is met vijf procent in de min gesloten. Ook belangrijk, maar van een heel andere orde.

%d bloggers liken dit: